3361-16

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Åbning til nervehulrum

Beskrivelse:

Knækket rodfil med behov for fjernelse af fil. Skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfil med behov for fjernelse af fil. Skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 55-årig mand, der den 16. november 2015 henvendte sig hos tandlægen på grund af, at tanden 6- var øm ved tygning. Ifølge journalen oplyste patienten, at han nogle dage før havde smertende jag i tanden 6-. Den 10. marts 2016 blev der taget røntgen af tanden og det blev konstateret, at der var rodspidsbetændelse ved tanden 6-. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden samme dag og i den forbindelse knækkede der en rodfil i den forreste rodkanal. Den 17. marts 2016 blev det forsøgt at fjerne rodfilen uden held. Den 25. april 2016 var der mistanke om, at der også var en knækket rodfil i den bagerste rodkanal i tanden 6-, hvilket blev bekræftet af røntgenbillede.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 29. august 2016 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgenbilledet af 10. marts 2016 viser, at der er rodspidsbetændelse og en knækket rodfil i den forreste rod i tanden 6-. Derudover dokumenterer røntgenbilledet af 25. april 2016, at der er en knækket rodfil i den bagerste rod i tanden 6-.

Tryg fandt herefter, at en erfarne specialist havde sørget for, at der var foretaget en større oplukning gennem kronen og foretaget en tragtformet åbning i den øverste del af rodkanalerne, således at rodfilene havde bearbejdet rodkanalerne i deres egen akse samt ikke havde været belastet og vinklet på samme tid.

Tryg fandt videre, at da de knækkede rodfile forhindrer en rodbehandling på tandens forreste og bagerste rod, må tanden 6- behandles ved et kirurgisk indgreb.

Patienten er derfor berettiget til erstatning for udgifterne til en kirurgisk rodbehandling af den forreste og bagerste rod på tanden 6-.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 29. august 2016 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at der ikke kan tilkendes erstatning for udgiften til fjernelse af filen i den fremadvendende rod, da der alene er tale om en fordyrelse af den oprindelige rodbehandling. Det forhold, at en behandling bliver dyrere end oprindeligt antaget, er ikke en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Endvidere tiltrædes erstatningens størrelse og omfang.