4430/20

Skadetype: Skade på krone - Tandfraktur
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Fyldning

Beskrivelse:

Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling og kronebehandling som følge af infraktion i tanden. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling og kronebehandling som følge af infraktion i tanden. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 62-årig kvinde, der den 4. oktober 2018 fik behandlet tanden 7+ med en plastfyldning på grund af infraktion. Patienten henvendte sig igen den 12. oktober 2018, da hun havde symptomer fra tanden. Det blev noteret, at tanden var kuldefølsom, og tanden blev aflastet. Den 15. oktober 2018 henvendte patienten sig igen med kraftige smerter og kuldefølsomhed fra tanden. Ifølge journalen reagerede patienten på fracfinder, som viste en fraktur i tanden. Det blev aftalt at se tiden an i to dage. Den 17. oktober 2018 blev tanden igen aflastet, og den 25. oktober 2018 blev tanden rodbehandlet i to kanaler. Efterfølgende er patienten blevet undersøgt på Tandlægeskolen, og den 4. februar 2019 blev der lavet en CBCT-scanning, som fandtes at vise rodspidsbetændelse ved den bagerste-kindvendende rodkanal på tanden 7+, som ikke var rodfyldt. Patienten var herefter til undersøgelse hos anden tandlæge den 10. april 2019, hvor scanningen blev gennemgået. Det blev herefter anbefalet at få foretaget en kirurgisk rodbehandling, som blev udført den 10. maj 2019 med aflukning af tre rodkanaler.

Patienten søger nu om erstatning for den udførte fejlbehandling inkl. udgifterne til en krone samt godtgørelse for varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 9. marts 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der var grundlag for at behandle tanden 7+ med en plastfyldning den 4. oktober 2018, da tanden havde en revne. Der er her tale om behandling af patientens grundlidelse, som er forhold ved patienten selv.  

Tryg fandt videre, at røntgenbillede af 4. oktober 2018 dokumenterer, at der på tanden er en amalgamfyldning med intim kontakt til tandens nervekammer. Desuden fik patienten den 25. oktober 2018 rodbehandlet 2 af rodkanalerne på tanden.

Tryg fandt herefter, at tænder med revner og fyldninger, der har en tæt relation til nervekammeret, har en risiko for, at der senere opstår et behov for rodbehandling.

Tryg fandt derfor, at det opståede behov for rodbehandling af tanden med overvejende sandsynlighed har årsag i tandens grundlidelse. Det vil sige, at det ikke i sig selv udgør en skade, at tanden skal have en rodbehandling.

Tryg fandt videre, at CBCT-scanningen af 4. februar 2019 dokumenterer, at tanden 7+ har 3 rodkanaler, og at de forreste rodkanaler har en fælles indgang svarende til ca. 1/3-del af rodens længde. Dette betyder, at der blokeres for den anden forreste rodkanal, når den ene af de forreste rodkanaler rodfyldes. Dette er forhold ved patienten selv.

Tryg fandt herefter, at patientens behov for en kirurgisk rodbehandling af tanden den 10. maj 2019 ikke er en skade, da denne behandling vurderes at svare til behandling af patientens grundlidelse, som var svær at behandle med en almindelig rodbehandling på grund af tandens anatomiske forhold, som blev belyst ved CBCT-scanningen.

Tryg fandt dermed, at patienten ikke er påført en skade som følge af tandlægens behandling eller mangel på samme.

Tryg fandt derfor, at selv om behandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, og selv om patienten måske ikke er blevet informeret om mulige bivirkninger ved behandlingerne, kan dette i sig selv ikke udgøre en erstatningsberettigende skade.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 9. marts 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at der var indikation for at skifte sølvfyldningen i tanden 7+, idet der var revne i tandkronen. Behovet for rodbehandling og kronebehandling af tanden er dermed en følge af den nødvendige behandling af grundlidelse, infraktion (revne i tandkronen).

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.