1303-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har d. 1. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 25. september 2008 om, at der ikke var sket en erstatningsberettiget skade i tilslutning til den udførte behandlig.

Hændelsesforløb:

Sagen drjer sig om en 62-årig kvinde, der i august 1998 havde fået udført en rodbehandling af tand +5, der efterfølgende blev forsynet med en stiftopbygning og restaureret med en metalkeramikkrone. Kronen havde løsnet sig i 2006 og blev cementeret. I 2007 var der hul under kronen, som blev repareret med plast. Kronen var atter løs i maj 2008, og det kunne konstateres, at der i roden var en længdegående fraktur, som gjorde at tandroden +5 måtte fjernes. Et klinisk foto af den frakturerede rod forelå, og det kunne ses at resttandsubstansen var meget sparsom.

1. instans afgørelse:

Codan traf d. 25. september 2008 afgørelse om, at der ikke var sket en erstatningsberettiget skade i tilslutning til den udførte behandling. Codan fandt det var det overvejende sandsynligt, at det var tandens grundlidelse (caries), som havde ført til behovet for rodbehandling, stift opbygning og kronebehandling, og ligeledes førte til bruddet af tandroden.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse.
Nævnet tiltræder således, at det er overvejende sandsynligt, at årsagen til bruddet var tandens grundlidelse og heraf følgende svækkede tilstand. Der er ikke grundlag for at antage, at dette havde nogen forbindelse med rodstiften eller dennes dimensionering.
Nævnet finder på denne baggrund, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om Patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.