1390-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnethar den 28. oktober 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 9. januar 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 42-årig kvinde, der opsøgte sin tandlæge den 7. august 2008 på grund af store smerter fra venstre side af underkæben. Der påbegyndes derfor rodbehandling af tanden -2. Patienten henvender sig igen den 8. august 2008, da der stadig er smerter og der udrenses igen. Den 11. august 2008 vågner patienten med stor hævelse i ansigtet og bliver derfor indlagt i 7 dage på Sygehus. Patienten søger nu om erstatning for medicinudgifter, indkomsttab og evt. varig mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 9. januar 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke var sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 20, stk. 1, nr. 1 jf. § 19, stk. 1.

Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at patienten henvendte sig til tandlægen for at få behandlet en betændelsestilstand, og at det er denne betændelse, der efterfølgende har givet komplikationer på trods af en optimal behandling hos tandlægen. Codan finder derfor, at komplikationen har årsag i patientens grundlidelse end forhold ved den udførte behandling.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 9. januar 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder ligesom Codan, at det er tændernes forudbestående lidelse i form af rodspidsbetændelse, der efterfølgende har givet komplikationer på trods af en optimal behandling hos tandlægen.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet§ 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.