#

3346-16

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Rodbehandling - Åbning til nervehulrum

Beskrivelse:

Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 79-årig kvinde, der den 6. oktober 2010 fik rodbehandlet tanden +7 på grund af rodspidsbetændelse. Ifølge journalen knækkede der under kanaludrensningen en rodfil i inderste rodkanal, hvilket patienten blev orienteret om. Desuden blev tanden behandlet med en plastfyldning på grund af dyb caries og det blev noteret, at tandens fremtid var usikker. I de efterfølgende år blev tanden parodontosebehandlet. Ifølge journalen fra ny tandlæge nævnte patienten den 2. oktober 2013, at der var en knækket rodfil i tanden +7 og at hun ikke havde nogen symptomer herfra. Den 5. august 2015 konstaterede ny tandlæge caries i tanden og der blev taget røntgen, som fandtes at vise knækket rodfil og rodspidsbetændelse. Desuden blev det noteret, at broen i regio +4 til +7 burde udskiftes. Den 25. august 2015 noterede en specialist, at tanden ikke kunne kirurgisk rodbehandles, da de anatomiske nabostrukturer forhindrede adgangen. Der planlægges derfor fjernelse af broen samt tanden +7 og isættelse af to implantater +5,7 som bropiller for en ny bro.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne hertil.

1. instans afgørelse:

I brev af 8. juli 2016 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at den forreste rodkomponent i tanden +7 har en afbøjning og at der ses snævre, tilkalkede kanaler.

Codan fandt videre, at den knækkede rodfil er årsagen til rodspidsbetændelsen. Bedst mulig behandling havde indebåret en tragtformet åbning af tandens krone og rodkanalens indgang, som muliggør, at instrumenterne kan rettes mest muligt op og rodfilen kan bruges i rodkanalen på en sådan måde, at en fastlåsning og brud på instrumentet kan undgås. Behandlingen har dermed ikke været bedst mulig under de givne omstændigheder.

Codan fandt herefter, at behovet for kirurgisk rodbehandling er et ekstra behandlingstiltag og det er udgifterne hertil, som patienten er berettiget til at få erstattet. Desværre kan den kirurgiske rodbehandling ikke udføres af anatomiske årsager.

Codan fandt desuden, at tanden allerede i 2010 var en meget svækket tand på grund af caries og der var derfor allerede i 2010 en tidsbegrænsning for tandens funktionstid. Tanden kunne derfor allerede i 2010 have været fjernet, da den var så svækket og tabet af tanden skyldes derfor ikke rodspidsbetændelse på grund af den knækkede rodfil. Desuden fandt ny tandlæge den 5. august 2015 hul i tanden, således at der var en yderligere svækkelse af tanden, som ikke skyldes den knækkede rodfil og rodspidsbetændelsen.

Codan fandt derfor, at det alene er udgifterne til fjernelse af tanden til i alt 3.759,34 kr., der kan erstattes.

I øvrigt fandt Codan, at patienten ikke var berettiget til yderligere erstatning og/eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet finder, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1 og ændrer derfor Codans afgørelse af 8. juli 2016, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at røntgenbilleder fra den 14. september og 6. oktober 2010 viser, at der er udtalt caries under kronen på +7. Det findes derfor overvejende sandsynligt, at tanden +7 allerede da var svækket i et sådan omfang, at den ikke kunne benyttes som ny bropille, selv om der ikke var opstået rodspidsbetændelse som følge af den knækkede rodfil. Tanden +7 mistes derfor ikke som følge af den knækkede rodfil. Det forhold, at tanden +7 blev rodbehandlet på trods af svækkelsen, er ikke i sig selv en skade.

Det ligger uden for Tandskadeankenævnets kompetence at tage stilling til, om den udførte rodbehandling var honorarværdig.

Den af Codan tilkendte erstatning anses derfor for bortfaldet.