#

3359-16

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Rodbehandling - Åbning til nervehulrum

Beskrivelse:

Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 64-årig kvinde, der den 11. februar 2013 og 22. april 2014 fik repareret tanden -6 med plast på grund af knækket fyldning. Den 20. januar 2015 blev tanden fluorpenslet og der blev aflastet i bid på grund af for hårdt bid. Desuden blev det anbefalet at kronebehandle tanden, når den var i ro. Den 24. august 2015 blev der indledt rodbehandling af tanden, som blev fortsat den 16. september 2015. Ifølge journalen var der meget tæt relation til roddelingspunktet. Den 30. september 2015 blev rodbehandlingen fortsat og der blev foretaget rodfyldning af to mesiale kanaler. Den 15. oktober 2015 blev der foretaget oplukning til de to mesiale kanaler og på grund af blødning var det ikke muligt at rodfylde. Ifølge journalen var der tvivl om roddelings-punktet. Den 22. december 2015 henvendte patienten sig med knækket/ tabt fyldning i tanden -6, som derfor blev behandlet med en ny fyldning. Den 14. januar 2016 blev det konstateret, at der var sket en gennembrydning af roddelingspunktet og der blev taget røntgen, som fandtes at vise ret store perforationer og opklaring. Prognosen blev derfor vurderet til at være ringe, hvorfor tanden blev fjernet den 8. februar 2016. Desuden blev der samme dag isat implantat.

Patienten søger nu om erstatning for tab af tand med erstatning af implantat.

1. instans afgørelse:

I brev af 5. august 2016 traf Tryg afgørelse om, at patienten er berettiget til i alt 9.957,72 kr.

Tryg fandt efter modtagelsen af en regning på 22.324,47 kr., at udgifterne til behandlingen af røntgenoptagelse, fjernelse af tand, knogleopbygning, lokalbedøvelse, implantatoperation, implantat, opbygning og krone er en følge af den anerkendte skade.

Tryg fandt imidlertid, at der skal gøres fradrag for sparede udgifter til behandling med rodbehandling (3.500 kr.), stiftopbygning (2.000 kr.) og krone (6.500 kr.), som patienten skulle have haft, selv såfremt behandlingsskaden ikke var sket.

Erstatningen udgør herefter i alt 9.924,47 kr.

Desuden forrentes erstatning fra en måned efter, at regningen var modtaget. Rente-beløbet udgør 33,25 kr. og den samlede erstatning for behandlingsudgifter udgør herefter 9.957,72 kr.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Trygs afgørelse af 5. august 2016, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at der ikke skal foretages fradrag for rodbehandling, idet det fremgår ( regningsnr. 000215141), at der er udstedt en regning vedrørende denne behandling.

Nævnet finder videre, at fradraget vedrørende opbygning skal nedsættes til 1.000 kr., svarende til en plastisk opbygning, samt 5.500 kr. for en krone. Det samlede fradrag udgør herefter 6.500.

Patientforsikringen dækker kun udgifter, der er en følge af den anerkendte skade og dermed ikke udgifter, som patienten skulle have afholdt under alle omstændigheder for at bevare tanden på længere sigt. Det forhold, at patienten eventuelt ikke var informeret om det fulde behandlingsomfang, medfører ikke, at der alligevel kan tilkendes erstatning herfor.