4359/20

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 53-årig kvinde, der den 1. oktober 2015 og den 13. april 2016 fik konstateret behandlingskrævende caries i tanden 7-. Efter den 21. april 2016 blev patienten først set den 18. januar 2018, hvor hun henvendte sig med uro ved tanden 5+. Der blev ordineret antibiotika, hvilket igen blev ordineret den 29. januar 2018. Herefter blev patienten først set igen den 18. juni 2019, hvor der blev taget røntgen. I den forbindelse blev der bl.a. konstateret dyb caries i tanden 7- med kontakt til tandens nerve. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden samme dag. Ifølge journalen fra den 3. juli 2019 var tanden knækket, hvorfor de knækkede dele blev fjernet. Rodbehandlingen blev herefter fortsat den 13. august 2019, og i den forbindelse skete der en gennembrydning af roden. Der blev herefter taget røntgen, og tanden blev fjernet samme dag, da det blev vurderet, at prognosen var dårlig.

Patienten søger nu om erstatning for en ødelagt tand.

1. instans afgørelse:

I brev af 24. februar 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der var grundlag for at rodbehandle tanden 7- den 18. juni 2019, da der var et dybt hul i tanden med kontakt til tandens nerve. Tænder med dybe huller rodbehandles typisk. Desuden skete der i forbindelse med rodbehandlingen den 13. august 2019 en gennembrydning af tanden, og tanden blev fjernet samme dag.

Tryg fandt herefter, at gennembrydningen af roden på tanden ikke har haft negative konsekvenser for tanden. Dette skyldes, at røntgenbilledet af 13. august 2019 dokumenterer, at der var en stor ansamling af rodspidsbetændelse på tanden. I denne forbindelse lægges der vægt på, at røntgenbilledet yderligere dokumenterer, at tanden fremstod med så lidt tilbageværende tandsubstans, at tanden ikke med rimelighed ville have kunnet været bevaret med en krone.

Tryg fandt derfor, at gennembrydning af roden på tanden 7- ikke har haft negative konsekvenser for tanden, idet det er overvejende sandsynligt, at tabet af tanden skyldtes grundlidelsen i form af et stort hul og følgetilstande hertil i form af rodspidsbetændelse og manglende tandsubstans.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.  

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 24. februar 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at røntgenbillede af 13. august 2019 viser omfattende tab af tand-substans, som strækker sig til kæbeknoglen på tanden 7-’s bagside. Tanden 7- var dermed en stærk svækket tand forud for rodbehandlingen, hvorfor den mistes som følge heraf og ikke som følge af gennembrydningen.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.