Tandskadeankenævnet


Tandskadeankenævnet varetager ankenævnsopgaver for Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Ankenævnet består af to nævn med hver deres formand og 6 nævnsmedlemmer.

Der afholdes ca. 12-14 nævnsmøder om året.

Tandskadeankenævnet betjenes af et sekretariat bestående af tre tandlæger,
en jurist og en sekretær.

 

 

Telefontider

 7020 3575