Tandskadeankenævnet

Tandskadeankenævnet varetager ankenævnsopgaver for Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Ankenævnet består pr. 1 april 2012 af to nævn med hver deres formand og
6 nævnsmedlemmer.

Der afholdes ca. 14-16 nævnsmøder om året.

Tandskadeankenævnet betjenes af et sekretariat bestående af fire tandlæger,
en jurist og en sekretær.

 

Berigtigelse - "Frist for anlæggelse af retssag"

Telefontider

 3946 3400