Nævnsmedlemmer

 

Oversigt over nævnsmedlemmer og suppleanter pr. 1. august 2020

Formand : Gitte Cordes, dommer i Københavns Byret
Formand : Ulrik Finn Jørgensen, dommer i Retten i Lyngby

Næstformand : Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen
Næstformand : Charles Conrad, vicedirektør i STPK, bl.a. i Ankenævnet for Patienterstatningen

Nævnets øvrige medlemmer :

Regitze Buchwaldt, ankenævnskoordinator i Forbrugerrådet
Tina Jønsson, repræsentant fra Forbrugerrådet
Flemming Nielsen, konsulent i Danske Regioner
Lasse Sveistrup, juridisk konsulent i Danske Regioner
Arno Poulsen, tandlæge
Erling Kristensen, tandlæge
Libana Raffoul Bjørnstrup, tandlæge
Nina Bonding, tandlæge
Rasmus Kriegbaum, tandlæge
Torben Steen Schønwaldt, tandlæge

Suppleanter:

Martin Erichsen, vicedirektør i Patienterstatningen
Søren G. Bach-Petersen, tandlæge