Skip to content

Du har mulighed for at sende sikker mail til Tandskadeankenævnet. For nærmere vejledning, se venligst her.

Hvis du er tandlæge, kan du fremsende journalmateriale og røntgenbilleder i forbindelse med en sag, der verserer ved Tandskadeankenævnet via EDI-portalen. Du skal være opmærksom på at vælge den korrekte adresse i portalen. Du finder os under ”andre kommunikationspartnere”. Her skal du vælge:

Tandskadeankenævnet: telefon nr. 39 46 34 00