Skip to content

Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb

For skader sket den 1. juli 2002 og senere fastsættes erstatningen, bortset fra erstatning for tingskade på grundlag af de beløb, der er gældende, når erstatningen kan kræves betalt, jf. lov nr. 463 af 7. juni 2001, hvorved der gennemførtes væsentlige ændringer af erstatningsansvarsloven.

Klik her for de seneste gældende Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til erstatningsansvarsloven og offererstatningsloven pr. 1. januar 2021.

For at se selve bekendtgørelsen klik her