Skip to content

Forvaltningsloven

I henhold til Bekendtgørelse om henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet § 7 finder forvaltningslovens regler om f.eks. partshøring, aktindsigt, begrundelse og klagevejledning tillige anvendelse ved behandlingen af sagerne.

Hvis du er interesseret i at læse hele forvaltningsloven, kan du finde loven på retsinformation