Skip to content

Hvordan skal jeg anke


Hvis du er part i en sag, hvor Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning (1. instans) har truffet en afgørelse om en tandskade, kan du anke her.

Hvis du ikke er part eller i stedet ønsker at bruge et skema i papirform, kan du downloade skemaet her:

Patientens anke til Tandskadeankenævnet

Tandlægens anke til Tandskadeankenævnet

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at Tandskadeankenævnet kan foretage en fuldstændig prøvelse af hele sagen i forbindelse med behandlingen af anken.

Dette betyder at:

  • at Tandskadeankenævne tiltræder 1. instans afgørelse – d.v.s. kom­mer til det samme resultat som 1. instans,
  • at Tandskadeankenævnet helt eller delvist ændrer 1. instans afgørelse, f.eks. nedsætter eller forhøjer erstatningen eller
  • at sagen skal behandles igen af 1. instans.