Skip to content

Du kan anke her

Der er ikke specielle formkrav eller krav om begrundelse til en anke over en Tandskadeafgørelse truffet af 1. instans.

Vi anbefaler, at du i anken angiver hvilke forhold i afgørelsen, du ikke er enig i og gerne årsagen hertil.

New-G-form

New-G-form

Ved indsendelse af anke giver du samtykke til, at Tandskadeankenævnet kan indhente alle relevante oplysninger, herunder journaler, pensionsakter m.v., fra 1. instans, tandlæger, sygehuse, institutioner, læger, kommuner, regioner og andre vedkommende, til brug i forbindelse med klagesagens behandling ved Tandskadeankenævnet.

Har du bilag til din anke?

Hvis du har bilag til din anke, kan du sende dem pr. post til:

Tandskadeankenævnet
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup

ELLER

Du  kan sende dem pr. mail til vores sikre postkasse.