Skip to content

1340-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 ændret Codans afgørelse af 16. september 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 46-årig kvinde, der har gået til regelmæssig kontrol i perioden 1979 til 2008 og pludselig får en løs tand i december 2007. I løbet af et par måneder får patienten konstateret parodontose. Patienten ønsker at få dækket udgifterne i forbindelse med parodontosebehandlingen.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. september 2008 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade, som med overvejende sandsynlighed ville være undgået, hvis der var handlet i overensstemmelse med, hvordan en erfaren specialist ville have handlet under de givne omstændigheder. Codan dækker derfor udgifterne til genopretning af tandstatus i det omfang behovet for behandling kan henføres til forsømmelig diagnostik og behandling af patientens parodontose dvs. udgifterne til den nødvendige udvidede parodontosebehandling med tilhørende tandrodsrensninger, som patienten har fået udført hos nu tandlæge. Dog med fradrag for de udgifter, som patienten har sparet gennem årene, hvilket skønsmæssigt er fastsat til 5.000 kroner. Codan yder desuden godtgørelse for tab af tænderne 7+ og +6, da disse tænder ikke vurderes at være af afgørende funktionel betydning for tandsættets bidfunktion. Godtgørelsen udgør 2.000 kr. pr. tand.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af den 16. september 2008 idet nævnet finder, at der for så vidt angår tabet af tanden +6 bør dækkes udgifterne til etablering af en bro. Øvrige forhold i Codans afgørelse stadfæstes.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at tabet af tanden +6 er afgørende funktionel betydning for tandsættets bidfunktion.

Nævnet tiltræder således, at tabet af tanden 7+ ikke har afgørende funktionel betydning for tandsættets bidfunktion, hvorfor godtgørelsen udgør 2.000 kr. pr. tand.

Nævnet tiltræder også, at der i erstatningen fratrækkes de udgifter, der skulle være afholdt til nødvendig behandling af parodontose.