Skip to content

Afgørelser

På denne side finder du afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet. Afgørelserne bliver redigeret og lagt på hjemmesiden med en kort beskrivelse af såvel hændelsesforløbet som nævnets afgørelse og afgørelsen i 1. instans. Dette gælder for alle afgørelser truffet efter den 1. maj 2009, hvor denne hjemmeside blev oprettet.

Det er muligt at søge i disse afgørelser via skadekoder, afgørelsestyper og om det er en ændring eller stadfæstelse.

Fritekst søgning:
Tandskadeankenævnets formand har den 27. august 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnets formand har den 25. november 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 genoptaget sagen og ændret nævnets afgørelse af 4. december 2007.
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 truffet afgørelse
Tandskadeankenævnets formand har den 27. august 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 23. august 2007.
Tandskdeankenævnet har d. 1. maj 2009 ændret Codans afgørelse for så vidt angår den manglende diagnostik og behandling af tanden 6-, men stadfæster i øvrigt Codans afgørelse af 23. januar 2008 om, at der ikke kunne udbetales erstatning i sagen.
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 ændret Codans afgørelse af 3. november 2008.
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 ændret Codans afgørelse af 12. januar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 stadfæstet Codans afgørelsen af 8. april 2008.
Tandskadeankenævnet har den 1. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 17. juni 2008 om, at der ikke var sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnet har den 29. maj 2009 ændret Codans afgørelser af 30. maj 2007 og 17. juni 2008.
Tandskadeankenævnet har d. 1. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 16. april 2008 om, at der ikke var handlet i overenstemmelse med, hvordan en erfaren specialist ville have handlet under givne forhold.
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 22. maj 2008 om, at der ikke var sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnet har d. 1. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 14. juni 2008 om, at der ikke kunne udbetales erstatning.
Tandskadeankenævnets formand har den 4. maj 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har den 1. maj 2009 ændret Codans afgørelse af 25. juli 2008 om, at de ikke fandt skaden omfattet af forsikringen, idet erstatningskravet var rejst mere end 5 år efter, at patienten havde haft kendskab til skaden.
Tandskadeankenævnet har den 1. maj 2009 ændret Codans afgørelse af 13. august 2008 vedrørende inddragelse af +3 i en bro, idet nævnet er enig i det synspunkt, at 2+ ikke kan bære en 5-leddet bro i den ene ende, da knoglestøttten er for ringe. Iøvrigt stadfæster nævnet Codans afgørelse med den anførte begrundelse.
Tandskadeankenævnets formand har den 4. maj 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har d. 1.maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 19. august 2008 om, at der var sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 stadfæstet Codans afgørelsen af 18. juli 2008.
Tandskadeankenævnets formand har den 27. august 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnets formand har den 4. maj 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har d. 1. maj 2009 ændret Codans afgørelse af 11. december 2008 om, at der ikke var sket en skade efter patientforsikringsloven.
Tandskadeankenævnet har d. 1. maj 2009 stadfæstet codans afgørelse af 11. september 2008 om, at der ikke var sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnets formand har den 27. august 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har d. 1. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 7. oktober 2008 om, at der ikke var sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnet har d. 1. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 8. oktober 2008 om, at der var sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnets formand har den 27. august 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har den 1. maj 2009 stadfæstet, men med delvis ændret begrundelse, Codans afgørelse af 7. august 2008 om, at der ikke er sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnet har den 1. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 12. august 2008 om, at det ikke fandtes overvejende sandsynligt, at der havde været tale om en revnet rod, og der kunne derfor ikke betales erstatning.
Tandskadeankenævnet har d. 1. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 18. februar 2008 om, at skaden var omfattet af lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, idet behandlingen ikke havde været bedst mulig under de givne omstændigheder.
Tandskadeankenævnet har d. 1. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 25. september 2008 om, at der ikke var sket en erstatningsberettiget skade i tilslutning til den udførte behandlig.
Tandskadeankenævnet har d. 29 maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 7. oktober 2008 om, at der ikke var sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnet har den 29. maj 2009 ændret Codans afgørelse af 10. oktober 2008.
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 29. oktober 2008 om, at der ikke er sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2009 ændret Codans afgørelse af 10. september 2009 om, at der med overvejende sansynlighed ikke er sket en skade, og at der derfor ikke kan ydes erstatning.
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2009 stadfæstet Codan afgørelse af 13. august 2008 om, at der ikke er sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnets formand har den 30. november 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2998 stadfæstet Codans afgørelse af 12. november 2008 om, at der ikke er sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 3. november 2008 om, at der ikke kan ydes erstatning i sagen, da der med overvejende sandsynlighed ikke er sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 10. oktober 2008 om, at der ikke kan ydes erstatning, da der ikke er sket en erstatningsberettiget skade.
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 19. august 2008.
Tandskadeankenævnet har på et møde den 19. juni 2009 ændret Codans afgørelse af 25. september 2008.
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 20. august 2008 om, at ertstatning afvises, da der ikke er sket en erstatningsberettiget skade.
tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 23. september 2008.
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 17. september 2008, men med ændret begrundelse.
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 25. august 2009.
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 3. november 2008.
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 ændret Codans afgørelse af 6. oktober 2008.
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2009 ændret Codans afgørelse af 12. november 2008 om, at der ydes erstatning.
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 ændret Codans afgørelse af 3. september 2008.
Tandskadeankenævnvets formand har den 25. november 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 10. november 2008.
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 ændret Codans afgørelse af 10. november 2008.
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelsen af den 29. september 2008, med delvis ændret begrundelse.
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 delvist ændret Codans afgørelse af 23. september 2008.
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 ændret Codans afgørelse af 11. november 2008
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 ændret Codans afgørelse af 16. september 2008.
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 21. oktober 2008.
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 11. november 2008.
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 21. oktober 2008.
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 ændret Codans afgørelse af 22. oktober 2008.
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelse.
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 25. november 2008.
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 13. november 2009.
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelse af den 20. november 2008.
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 ændret Codans afgørelse af 9. januar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 ændret Codans afgørelse af 16. december 2008.
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 truffet afgørelse
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 5. januar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 ændret Codans afgørelse af 22. januar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 25. november 2008.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 24. november 2008.
Tandkadeankenævnet har den 23. september 2009 ændret Codans afgørelse af 29. januar 2009.
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 ændret Codans afgørelse af 28. november 2008.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 29. oktober 2008.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 18. december 2008.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 3. december 2008.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 16. februar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 ændret Codans afgørelse af 18. december 2008.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 24. februar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 ændret Codans afgørelse af 24. januar 2009.
Tandskadeankenævnet formand har den 9. november 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnets formand har den 25. november 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 9. februar 2009.
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 27. januar 2009, men med ændret begrundelse.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 15. januar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 20. februar 2009.
Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 ændret Codans afgørelse af 24. februar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 10. marts 2009.
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 ændret Codans afgørelse af 25. februar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 ændret Codans afgørelse af 18. marts 2009.
Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 29. januar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 4. marts 2009.
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 24. februar 2009
Tandskadeankenævnethar den 28. oktober 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 9. januar 2009.
Tandskadeankenævnet har på møde den 28. oktober 2009 ændret Codans afgørelse af 14. februar 2009.
Tandskadeankenævnets formand har den 25. november 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har på møde den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 4. marts 2009.
Tandskadeankenævnets formand har den 9. november 2009 truffet afgørelse
Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 ændret Codans afgørelse af 11. marts 2009.
Tandskadeankenævnet har på møde den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 20. januar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 13. januar 2009.
Tandskadeankenævnet har på møde den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 10. februar 2009
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 17. marts 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 8. marts 2009.
Tandskadeankenævnets formand har den 25. november 2009 truffet afgørelse.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 27. april 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 10. februar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 7. maj 2009.
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 16. februar 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 27. april 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 ændret Codans afgørelse af 12. marts 2009.
Formanden for Tandskadeankenævnet har den 9. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 16. april 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 24. april 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 4.maj 2009
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 28. maj 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 ændret Codans afgørelse af 15. maj 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 16. marts 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 12. maj 2009.
Tandskadeankenævent har den 20. november stadfæstet Codans afgørelse af 20. maj 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 15.juni 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 1. april 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 19. maj 2009.
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 7. maj 2009.
Tandskadeankenævnet har den 18. december 2009 ændret Codans afgørelse af 12. maj 2009.
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 fundet grundlag for genoptagelse af sagen.
Tandskadeankenævnet har på et møde den 28. oktober 2009 fastholdt sin afgørelse af 16. december 2005.
  • 1