1294-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har d. 1. maj 2009 stadfæstet codans afgørelse af 11. september 2008 om, at der ikke var sket en erstatningsberettiget skade.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 50-årig kvinde, hvor der i forbindelse med udrensning af en rodkanal d. 27. juli 2007 knækkede en rodfil i tand +6. Det lykkedes ikke at få tanden symptomfri og den 7. april 2008 blev tanden trukket ud.

1. instans afgørelse:

Codan traf den 11. september 2008 afgørelse om, at der ikke var sket en erstatningsberettigende skade. Rodfilen knækkede under en rodbehandling, som var indledt som følge af, at tanden +6 havde en knækket fyldning og var angrebet af caries. Endvidere kunne der konstateres henfald (nekrose) ved oplukning til nerven. Røntgenoptagelser af 10. september 2007 viste, at tanden havde totalbetændelse på de yderste rødder, og journalen godtgjorde endvidere, at det ikke var muligt at opnå sunde forhold omkring tandens yderste rødder. Tanden havde således en dårlig prognose og var ubehandlelig på de øvrige rødder, hvorfor tanden med høj grad af sandsynlighed var mistet alligevel. Codan kunne derfor ikke yde erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse.
Nævnet har lagt vægt på, at røntgenbilleder viser, at der var betændelse omkring de to yderste rødder og mellem rødderne. Nævnet vurderer, at det er den samlede dårlige tilstand af tanden, som er årsag til, at den må trækkes ud. Som følge heraf findes det ikke overvejende sandsynligt, at tanden +6 kunne være bevaret, selvom en rodfil ikke var knækket.
Nævnet finder på den baggrund, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i forbindelse med behandlingen af tanden +6 i henhold til Lov om Patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.