1308-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2009 stadfæstet Codan afgørelse af 13. august 2008 om, at der ikke er sket en erstatningsberettiget skade.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 56-årig mand, som i 2001 fik lavet en delprotese i overmunden. Efterfølgende havde patienten en del gener, herunder hævelser i ganen og bylder. Disse gener fortsætter gennem flere år og medfører hospitalsbesøg, hvor årsagen til helbredsproblemerne ikke kan identificeres. I 2006 foretages den seneste protesebehandling, og det er på dette tidspunkt patientens overbevisning, at protesen er årsag til helbredsgenerne, da disse forsvinder, når protesen udtages. Efterfølgende er det konstateret at patienten lider af en allergi mod acrylmaterialet i proteserne, på trods af at disse har været belagt med titanium for at undgå allergiske reaktioner.

1. instans afgørelse:

I brev af 13. august 2008 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om Patientforsikring § 1. Begrundelsen herfor er, at erstatning forudsætter, at patienten er påført en skade som følge at en tandlægebehandling. Imidlertid har den behandlende tandlæges protetiske arbejde i nærværende sag været fagligt i orden. Da de opståede gener skyldes allergiske reaktioner, som er en grundlidelse hos patienten, kan årsagen hertil ikke henføres til det udførte tandlægearbejde, hvilket er en forudsætning for erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse.

Nævnet tiltræder således, at der ikke er fremlagt oplysninger, der med overvejende sandsynlighed kan kæde overkæbeprotesen sammen med de opståede almene helbredsproblemer. Ligeledes er det ikke sandsynligt at tandudtrækningerne i overkæben er begrundet i en allergisk reaktion mod protesematerialet.

Nævnet finder på denne baggrund, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om Patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.