1323-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 3. november 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 61-årig kvinde, der efter smerter i +4 opsøger ny tandlæge, idet denne ikke længere har tillid til tandlægen, som er benyttet gennem 30 år. Ny tandlæge konstaterer behandlingsbehov vedrørende bro +4, 5, 6. + 4 må trækkes ud som følge af ubehandlet caries. For +6 og +7 må tanden fjernes ned til roden. Kronen +7 er tilbudt erstattet af behandlende tandlæge. Vedrørende 5, 4+ er der konstateret ubehandlede cariesangreb, der muligvis vil betyde, at tænderne ligeledes skal fjernes ned til roden.

1. instans afgørelse:

I brev af 3. november 2008 meddelte Codan, at der vedrørende tanden +4 var sket en erstatningsberettigende skade som følge af den manglende diagnosticering. Codan vil betale nyt broled fra +3 til +6 i henhold til prisoverslag. Vedrørende 4+ svarer behandlingsbehovet med opbygning og krone til det oprindelige behov, da tanden har en meget stor plastfyldning. 5+ og +7 er omgørelsessager, som skal dækkes af den behandlende tandlæge. Udgifter til tandlægevagten dækkes.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af den 3. november 2008 for så vidt angår tænderne +7, 4 og 5+, men ændre afgørelsen for så vidt angår tænderne +6, 7, således at erstatningen omfatter den samlede udgift til bro fra +3 til +6, 7.

 

Nævnet har lagt vægt på, at tænderne 4+ og 5+ er rodbehandlet og forsynet med restaurering, formentlig plast. Der er behov for en krone med opbygning, men dette er ingen skade, idet det nuværende behandlingsbehov svarer til det oprindelige.

 

Kronen på tanden +7 er insufficient i kanttilslutningen og i kontakt til +6. Dette har resulteret i caries på bropilletanden +6 og dermed foreligger der en skade på denne tand. Der skal derfor laves en ny bro fra +3 til +6, 7, og udgifterne hertil dækkes af forsikringen. Ligeledes erstattes udgifterne til fjernelse af en rod, der i henhold til regning udgør kr. 1.181,00.

 

Som følge af det anførte har kronebehandlingen af +7 været mangelfuld, således at der ville have været krav om tilbagebetaling af honorar herfor.

 

Nævnet finder på den baggrund, at der i forbindelse med behandlingen er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om Patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.