1352-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 19. juni 2009 stadfæstet Codans afgørelse af den 20. november 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 38-årig kvinde, der i foråret 2005 knækker den i 1996 rodbehandlede 6-. Tandlæge konstaterer cyste, men efterfølgende, da behandlingen overtages af kollega, finder denne ikke, at der er tale om cyste og begynder at bore tanden ud for at lokalisere en formodet revne. Efter mange forskellige behandlingsforsøg foretages kirurgisk indgreb, hvor 2 af rødderne fjernes. De to øvrige rødder volder efterfølgende megen smerte og yderligere forsøg med medicinbehandling foretages. Efter mange smerter trækkes 6- ud i februar 2006, og der viste sig en cyste på rodspidsen. Henvises herefter til kæbekirurgisk afdeling og til smertebehandling. Der er ingen bedring og patienten sygemeldes fra arbejde fra 28. november 2006. Pr. 15. januar 2007 forsøger patienten at arbejde på halv tid. Patienten ønsker erstatning for fejlbehandlinger og tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.

1. instans afgørelse:

I brev af 20. november 2008 meddelte Codan, at der ikke var grundlag for at udbetale erstatning. Begrundelsen herfor er, at tanden 6- efter brudlinie fik plastopbygning, der blev foretaget 1996 og 1997. Der var konstateret smerter periodevis i 2001. Herefter var der ikke noteret problemer med tanden før 2005, da der skete afbræk af tandens inderside. Den behandling, der her blev udført var ukompliceret og uden indgreb i væv og ses ikke at kunne være årsagen til efterfølgende smerter. Efter de mange behandlinger og indgreb som følge af smerter kunne det konstateres, at årsagen hertil ikke er fastslået, at disse smerter er komplekse, men at de ikke kan henføres til tandbehandlingen, da det ikke kan være plastopbygningen den 21. marts 2005, som er årsagen. De øvrige tandbehandlinger og indgreb er påbegyndt efter smerterne har vist sig.

 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af den 20. november 2008 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet tiltræder således, at behandlingen har været i overensstemmelse med bedste specialiststandard under de givne forhold.

Nævnet bemærker endvidere, at symptomerne debuterede i forbindelse med anlæggelse af plastfyldningen i marts 2005, hvilket er en behandling, der ikke kan være årsag til de omtalte smerte- eller træthedsgener. Der er ikke i efterforløbet fundet nogen årsag til tilstanden. Det er af professor Peter Svensson i journalnotat af 9. november 2006 konstateret, at der ikke er tale om ”en egentlig neuropatisk problemstilling, formodentlig nærmere en neuroplastisk forandring pga. den længerevarende irritation og det operative indgreb i området”, og denne ses således heller ikke med overvejende sandsynlighed at associere smerte-/træthedsbilledet til den gennemførte behandling.

Nævnet finder på denne baggrund, at der ikke er tilvejebragt en overvejende sandsynlighed for at smertetilstanden

er forårsaget af de gennemførte behandlinger, jf. Lov om Patientforsikring § 1, stk. 1.