1361-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandkadeankenævnet har den 23. september 2009 ændret Codans afgørelse af 29. januar 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 55-årig mand, der den 5. november 2008 fik foretaget rodbehandling af tand 7- på grund af hævelse ud for tanden. Der sås nu omfattende tegn på omfattende betændelse mellem rødderne og på rodspidserne. Ved den næste konsultation den 7. november 2008 konstateres der parietal perforation og 7- blev ekstraheret. Patienten søger derfor nu om erstatning for tab af 7- med guldkrone.

1. instans afgørelse:

I brev af 29. januar 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke var sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, jf. § 20. Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at røntgen viser, at knogledestruktionen var til stede før rodbehandlingen indledes, og at tanden derfor med overvejende sandsynlighed ikke kunne bevares, selv om den parietale perforation ikke var opstået. Den parietale perforation får derfor ikke betydning for tandens prognose, og behandlingsbehovet ændres ikke som følge heraf.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. september 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 29. januar 2009, som anført nedenfor.

 

Nævnet finder, at der er sket en erstatningsberettigende skade som følge af gennemboring af tanden 7- mellem rødderne i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

 

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at et tidligere røntgenbillede fra den 25. august 2008 viser, at knoglen omkring tandens rødder er helt intakt.

 

Nævnet finder derfor, at knogleopløsningen skyldes rodspidsbetændelse, og at rodbehandling derfor ville have været den korrekte behandling, som med overvejende sandsynlighed ville have medført heling af knoglen.

 

Der er derfor ret til erstatning for udgifterne til erstatning af tanden 7- enten i form af en bro eller et implantat. Behandlingsforslag skal fremsendes til godkendelse hos Codan. I erstatningen skal der foretages fradrag for udgifterne til rodbehandling, opbygning og krone på 7-, skønsmæssigt fastsat til i alt 10.000 kr. Begrundelsen herfor er, at disse behandlinger ville have været nødvendige for bevaring af tanden, hvis skaden ikke var sket.