1387-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 29. januar 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 77-årig kvinde, der den 11. august 2005 fik konstateret, at broen +5 til +7 var løs på +7. Broen blev derfor banket af og recementeret. Røntgen fra den 19. juni 2008 viser, at tænderne +5 og +7 har en behandlingskrævende rodspidsbetændelse. Efterfølgende opsøgte patienten en ny tandlæge, som fjernede broen og konstaterede, at tanden +7 var udtrækningsmoden og i flere stykker. Patienten søger derfor nu om erstatning for differencen mellem en ny bro kontra 3 implantater.

1. instans afgørelse:

I brev af 29. januar 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke var sket en erstatnings-berettigende skade ved behandlingen af broen fra +5 til +7 i henhold til Lov om patientforsikring § 1 og § 2.

Codan har lagt vægt på, at det forhold, at broens fastsiddende del blev banket af tanden +5 og at broen allerede inden var løs på tanden +7 gør, at der med overvejende sandsynlighed ikke er sket en behandler-påført fysisk skade på tanden +7.

Codan fandt i den forbindelse, at tanden +7 mistes på grund af dens svækkede tilstand, som følge af de behandlinger af tandens grundlidelse, der har været nødvendige gennem tiden.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 29. januar 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

 

Nævnet finder ligesom Codan, at De ikke med overvejende sandsynlighed er blevet påført en erstatningsberettigende skade i forbindelse med behandlingen, da broen allerede var løs på tanden +7 og den fastsiddende del af broen blev banket af tanden +5. Nævnet finder det ikke overvejende sandsynligt, at behandlingen har medført rodspidsbetændelse på tanden +5 og parodontitis på +7, men at dette skyldes tændernes grundlidelse i øvrigt.

 

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1