1397-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på møde den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 20. januar 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 58-årig kvinde, der i forbindelse med tabet af tanden 6- fik fremstillet en 3-leddet metalkeramik bro på tænderne 7- og 5- i marts 2004. I januar 2005 opstod der behov for rodbehandling af tanden 5- på grund af rodbetændelse. Tanden blev derfor rodbehandlet og betændelsesprocessen forsvandt. Efterfølgende opstod der caries under broankeret 7- i 2006, og i 2007 opstod der til sidst caries under broankeret på tanden 5- samt løsning af broankeret. Patienten søger derfor om erstatning for de efterfølgende reparationer samt en retablering af broen på tilfredsstillende niveau.

I brev af 20. januar 2009 traf Codan afgørelse om, at der var sket en erstatnings-berettigende skade i forbindelse med behandlingen af tanden 5- i henhold til Lov om patientforsikring § 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1. Codan har fundet, at det er overvejende sandsynligt, at patienten er påført en skade, da behandlingen af tanden 5- ikke har været bedst mulig under de givne omstændigheder. Forsikringen betaler derfor den nødvendige skadesudbedrende behandling, såfremt broen 7- til 5- mistes. Såfremt tanden 5- mistes, erstattes denne med et implantat og en implantatbåret bro fra tanden 7- til implantatet regio 5-.

Codan traf også afgørelse om, at rodbehandlingen af tanden 5 – og behandlingen af tanden 7- ikke har medført en erstatningsberettigende skade, da disse forhold skyldes tændernes grundlidelse, og dermed er der alene tale om gennemførsel af udskudt behandling. Desuden er det efterfølgende behov for rodbehandling af tanden 7- en almindelig kendt komplikation, som ikke kan lastes tandlægen, og som opstår efter beslibning til krone eller bro.

I brev af 2. april 2009 traf Codan afgørelse om, at den behandlende tandlæge skal tilbagebetale honoraret for opbygning og krone til Codan, da det er overvejende sandsynligt, at den bedst mulige behandling ville have været rodbehandling af tanden 5- samt opbygning med en bonded stiftopbygning.

I brev af 8. april 2009 ankede patienten Codans afgørelse af 20. januar 2009, da hun ønsker, at forsikringen også dækker for implantat af tanden 7-, hvis tanden mistes.

I brev af 28. april 2009 ankede den behandlende tandlæge Codans afgørelse af 2. april 2009 og oplyser i den forbindelse bl.a., at der er flere fagligt forkerte præmisser. Tandlægen oplyser også, at broen efterfølgende har været udsat for ekstremt voldsom udboring af hendes efterfølger, hvilket har givet nogle komplikationer, som hun ikke kan være ansvarlig for.

1. instans afgørelse:

I brev af 20. januar 2009 traf Codan afgørelse om, at der var sket en erstatnings-berettigende skade i forbindelse med behandlingen af tanden 5- i henhold til Lov om patientforsikring § 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1. Codan har fundet, at det er overvejende sandsynligt, at patienten er påført en skade, da behandlingen af tanden 5- ikke har været bedst mulig under de givne omstændigheder. Forsikringen betaler derfor den nødvendige skadesudbedrende behandling, såfremt broen 7- til 5- mistes. Såfremt tanden 5- mistes, erstattes denne med et implantat og en implantatbåret bro fra tanden 7- til implantatet regio 5-.

Codan traf også afgørelse om, at rodbehandlingen af tanden 5 – og behandlingen af tanden 7- ikke har medført en erstatningsberettigende skade, da disse forhold skyldes tændernes grundlidelse, og dermed er der alene tale om gennemførsel af udskudt behandling. Desuden er det efterfølgende behov for rodbehandling af tanden 7- en almindelig kendt komplikation, som ikke kan lastes tandlægen, og som opstår efter beslibning til krone eller bro.

I brev af 2. april 2009 traf Codan afgørelse om, at den behandlende tandlæge skal tilbagebetale honoraret for opbygning og krone til Codan, da det er overvejende sandsynligt, at den bedst mulige behandling ville have været rodbehandling af tanden 5- samt opbygning med en bonded stiftopbygning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

 

 

 

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 20. januar 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

 

 

Nævnet finder ligesom Codan, at behandlingen af tanden 7- ikke har medført en erstatningsberettigende skade, da forholdet skyldes tandens grundlidelse caries. Der er  dermed alene tale om gennemførsel af udskudt behandling, og tandens prognose er ikke blevet forringet af den udskudte behandling. At der efterfølgende er behov for rodbehand-ling af tanden 7- er en almindelig kendt komplikation, som kan opstå efter beslibning til krone eller bro, og dette udgør derfor heller ikke en erstatningsberettigende skade.

 

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade ved behandlingen af tanden 7- i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.