1421-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Formanden for Tandskadeankenævnet har den 9. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 16. april 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 26-årig kvinde, der fik påsat kroner på de centrale fortænder i overkæben 1+1 den 3. november 2004, formentlig for at lukke mellemrum mellem fortænderne.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. april 2009 traf Codan afgørelse om, at det ikke er overvejende sandsynligt, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring. Codan vurderede i den forbindelse, at tandkødsoperationen med flytning af læbebåndet og eventuel ortodontisk sammenføring af 1+1 burde være foretaget, før kronefremstilling på kosmetisk indikation blev udført. Codan har derfor fundet, at den behandling, der nu er udført og skal udføres er derfor for at opfylde patientens oprindelige behandlings-behov, og omgørelse, som ikke er omfattet af forsikringen

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Den af Codan trufne afgørelse af 16. januar 2009 stadfæstes i henhold til den af Codan anførte begrundelse.

Det fremgår således, at sagen drejer sig om erstatning til nye kroner på fortænderne 1+1, så de bliver mere ens og mellemrummet bliver lukket på korrekt vis.

De klager over, at behandlingsmetoderne har været fejlagtige og rådgivningen ufyldestgørende. De mener derfor, at Deres skade opfylder betingelserne i Lov om patientforsikring§ 2, stk. 1, nr. 3. Det vurderes imidlertid, at der for så vidt angår korrektion af tandkød og læbebånd samt tandregulering ikke er tale om en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring men alene supplerende behandling, som svarer til det oprindelige behandlingsbehov. For så vidt angår nye kroner er der tale om omgørelse, som ikke er omfattet af lovens bestemmelser. Der kan derfor ikke ydes erstatning i henhold til Lov om patientforsikring.

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.