1435-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævent har den 20. november stadfæstet Codans afgørelse af 20. maj 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 69-årig mand, der i perioden december 2007 til juni 2008 fik lavet en 5-leddet porcelænsbro i højre side af overkæben fra tanden 7+ til +3 med bropillerne 7+ og 3+ samt en 3-leddet porcelænsbro fra tanden 2+ til +1 med tænderne 2+ og +1 som bropiller. Ifølge patienten er de nuværende broer for korte/ lave og der er smerter ved bid. Patienten søger derfor om erstatning for særdeles dårligt og uprofessionelt udført arbejde, som det er nødvendigt at få lavet om for at kunne spise ordentligt. Desuden har patienten smerter som følge heraf.

I brev af 20. maj 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19.

Codan har lagt vægt på, at det fremgår af røntgen forud for behandlingen, at bropillerne har tab af tandbærende knogle, og dette forhold ikke ses have ændret sig efter cementeringen. Codan fandt derfor, at en eventuel ny behandling kan omgøres under samme forudsætninger som tidligere. Omgørelse er ikke omfattet af forsikringens betingelser.

I brev af 30. juni 2009 ankede patienten Codans afgørelse af 20. maj 2009, da han mener, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 20, stk. 1, nr. 1. Patienten oplyser, at han nu er nødt til at få lavet det om hos en erfaren specialist, hvilket kan blive en bekostelig affære og en yderst ubehagelig oplevelse. Patienten håber dog, at han kan komme af med de smerter, han har haft i lang tid.

1. instans afgørelse:

I brev af 20. maj 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19.

Codan har lagt vægt på, at det fremgår af røntgen forud for behandlingen, at bropillerne har tab af tandbærende knoglen, og dette forhold ses ikke have ændret sig efter cementeringen. Codan fandt derfor, at en eventuel ny behandling kan omgøres under samme forudsætninger som tidligere. Omgørelse er ikke omfattet af forsikringens betingelser.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 20. maj 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder ligesom Codan, at en eventuel ny behandling kan omgøres under samme forudsætninger som før den oprindelige behandling, og at omgørelse ikke er omfattet af forsikringen.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade ved behandlingerne med bro i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19.

For så vidt angår Deres krav om omgørelse skal nævnet henvise Dem til at gøre Deres eventuelle krav gældende over for den behandlende tandlæge. Ved uenighed herom skal nævnet henvise Dem til at gøre Deres eventuelle krav gældende over for Regionstand-lægenævnet, da nævnet ikke har kompetence til at tage stilling hertil. Om fristen for en eventuel klage til Regionstandlægenævnet henvises til oplysningerne i Codans afgørelse.