Skip to content

Afgørelser

På denne side finder du afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet. Afgørelserne bliver redigeret og lagt på hjemmesiden med en kort beskrivelse af såvel hændelsesforløbet som nævnets afgørelse og afgørelsen i 1. instans. Dette gælder for alle afgørelser truffet efter den 1. maj 2009, hvor denne hjemmeside blev oprettet.

Det er muligt at søge i disse afgørelser via skadekoder, afgørelsestyper og om det er en ændring eller stadfæstelse.

Fritekst søgning:
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Parietal perforation. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af parodontose. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal peroration med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Udtrækning af tænder samt behov for fyldningsbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med rodspidsbetændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse
Knækket rodfil med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse
Behandling med protese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Gennemboring af tandkronens bund. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med bro. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med bidskinne og displaceret rod. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodfyldningsoverskud og eventuel tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandregulering og parodontose. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med krone. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af rodspidsbetændelse. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med krone. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse, men med ændret begrundelse.
Behandling med kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Slibning af tænder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med krone. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med helprotese medførte en psykisk skade. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodspidsbetændelse efter rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af parodontose. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Bidhævningsbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tab af tand som følge af grundlidelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandregulering. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med fyldninger, rodbehandlinger, kroner og implantater. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodfyldningsoverskud med rodspidsbetændelse til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for fradeling af rødder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med krone. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny rodbehandling og ny krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af parodontose. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for plastiske fyldninger. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter kirurgisk rodbehandling. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Smerter efter kirurgisk rodbehandling. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af parodontose. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tab af tand som følge af grundlidelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling af forkert tand samt behov for rod og kronebehandling af anden tand som følge af grundlidelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med rodspidsbetændelse til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietel perforation med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. Desuden føleforstyrrelser. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med krone med efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandregulering. TSAN tiltrådte Codans afgørelse. ved formanden
Behandling med krone og efterfølgende bidfunktionsgener. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af kræft. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med bro. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rod- og stiftbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling af krone. TSAN tiltrådte Codans afgørelse, men med ændret begrundelse herfor.
Forsinket diagnostik af parodontose. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tænder samt anvendelse af kunstig knogle. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Blodprop som følge af lejring ved behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse, men med ændret begrundelse herfor.
Udtrækning af tænder medførte forskydning af tænderne. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af tænder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodoverfyldningsoverskud efter rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med rodspidsbetændelse til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling med kæbehulebetændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandbehandling og smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter implantatbehandling. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og efterfølgende bidfunktionsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med plastfyldning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og efterfølgende bidfunktionsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Beslibning af krone. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af en tand og efterfølgende tab af anden tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med plastfyldning og efterfølgende nerveskade. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med plastfyldning og efterfølgende smerter samt behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med rodbehandling, opbygning og krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling med rodfyldningsoverskud og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for fjernelse af den skadede tandrod. TSAN ændrede Codans afgørelse i overensstemmelse med Codans ankesvar.
Behandling med kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af paradentose. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse i overensstemmelse med Codans ankesvar.
Forsinket diagnostik af parodontose. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Mangelsansvar. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tand samt eventuel nerveskade som følge heraf. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af parodontose. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nuværende behandlingsbehov ikke en skade. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Mangelsansvar. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med bro. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med fyldning og krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fraktur af tand efter behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nyt behandlingsbehov efter udført behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodspidsbetændelse efter rodfyldning. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tab af tænder som følge af betændelse og caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af parodontose. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med bro. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodspidsbetændelse med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Caries med ny kronebehandling til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade i forbindelse med kirurgisk rodbehandling. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med bro. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med bro. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med bro. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for yderligere behandling efter rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodspidsbetændelse efter tandrensning. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodspidsbetændelse efter rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for rodbehandling efter fyldningsbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af parodontose. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Manglende tandanlæg. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld fyldning. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tab af implantat. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Caries med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af tænder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodspidsbetændelse efter rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries samt rodspidsbetændelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling, som ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade i forbindelse med kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forkert tandstilling efter tandbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Revision af rodfyldning. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Skade på krone i forbindelse med tandbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Infektion efter knækket rodfil. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Anvendelse af bedøvelsesmiddel, som pt. havde frabedt sig på grund af risiko for en allergisk reaktion. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling. TSAN stadfæstede Codans afgørelse.
diagnostik af parodontose. Fradrag i erstatningen. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandreguleringsbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Caries med ny kronebehandling til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for rodbehandling efter fyldningsbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Skade på krone i forbindelse med tandbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Infektion efter knækket rodfil. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Infektion efter knækket rodfil. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. Forældelse. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste sagen.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter tandbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Manglende diagnostik af caries. Genopbygning af knogle. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling, som ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. Forældelse. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste sagen.
Forsinket diagnostik af parodontose. Forældelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fjernelse af forkert tand. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter sinusløft. TSAN hjemviste sagen til Codan.
Smerter efter kronebehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Infektion efter knækket rodfil. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse men med ændret begrundelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. TSAN stadfæstede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Smerter efter tandbehandling. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Bidfunktionsgener. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandudtrækning. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tab af tand efter rodbehandling. Rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Smerter efter tandbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tab af tand som følge af brobehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Betændelse og efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandudtrækning. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodfraktur og dermed tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tab af tand efter rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskrevet. TSAN afvist behandling af sagen.
Ankefrist overskrevet. TSAN afvist behandling af sagen.
  • 1