Skip to content

Afgørelser

På denne side finder du afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet. Afgørelserne bliver redigeret og lagt på hjemmesiden med en kort beskrivelse af såvel hændelsesforløbet som nævnets afgørelse og afgørelsen i 1. instans. Dette gælder for alle afgørelser truffet efter den 1. maj 2009, hvor denne hjemmeside blev oprettet.

Det er muligt at søge i disse afgørelser via skadekoder, afgørelsestyper og om det er en ændring eller stadfæstelse.

Fritekst søgning:
Kronebehandling med efterfølgende tab af knogle til følge. TSAN tiltrådt Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade i forbindelse med kirurgisk indgreb. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Infektion i forbindelse med opbygning og kronebehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Stiftopbygning og kronebehandling og efterfølgende tab af tand som følge af fraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling af anden tand i forbindelse med en kronebehandling. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnosticering og behandling af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidskinnebehandling og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende betændelse til følge. TSAN hjemviste sagen til Codan.
Knækket rodfil og efterfølgende betændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med midlertidig høretab til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandrodsrensning og efterfølgende infektion og fraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandudtrækning og efterfølgende blodprop. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Opbygning og kronebehandling med efterfølgende rodfraktur til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Caries og rodfraktur en følge af grundlidelsen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter kirurgisk ortodontisk behandling. Tandregulering. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidskinnebehandling. Behandlingen er ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af filen. Fordyrelse af behandlingen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af anden tand end planlagt. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af betændelse ved implantat med tab af anden tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling og knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse med gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af filen. Fordyrelse af behandlingen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny rod- og brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fraktur af tand er en følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse. Manglende dokumentation. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af visdomstand med nedsat gabeevne til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Nerveskader efter udtrækning af visdomstand. Advokatomkostninger. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantat- og brobehandling med efterfølgende gener. Allergi. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende caries til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende neuropatiske smerter. Udtrækning af tænder. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny facadebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidskinnebehandling med efterfølgende åbent bid til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende rodresorption og tab af anden tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af fil. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling og efterfølgende rodresorption og tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med stift- og kronebehandling med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Manglende tandanlæg og manglende henvisning. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med stiftudboring med tab af tand til følge. Fradrag. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende pericarditis. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parodontosebehandling og tab af tand. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Infektion i kæben og efterfølgende tab af tænder. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling på grund af rodspidsbetændelse og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand og bro. Fradrag og erstatningens størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende behov for rodbehandling og opbygning. Fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af fil. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny fyldning- og rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries og parodontose. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tænder. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende revnedannelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af tænder som følge af grundlidelse. Behov for ny delprotese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende betændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse, da der ikke kunne tages stilling hertil på det foreliggende grundlag.
Eventuel behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse
Knækket rodfil med efterfølgende betændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil uden tegn på betændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med stiftindsættelse med efterfølgende tab af tand. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Infektion som følge af rodfyldningsoverskud med efterfølgende tab af tand. Mangelsansvar. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med stiftudboring. Fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil uden tegn på betændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med fortsatte smerter til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rod- og kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med utæt rodfyldning til følge samt tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter kirurgisk rodbehandling. Ingen godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries med efterfølgende behov for rod- og kronebehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og kronebehandling med efterfølgende betændelse og tab af tand til følge. Erstatning til den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandudtrækninger og smerter/ gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandfraktur og udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende fraktur og tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling med insufficiente rodfyldninger med rodspidsbetændelse til følge. Efterfølgende udtrækning af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandbehandling udført af den kommunale tandpleje før 1. januar 2004 er ikke omfattet af loven. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandbehandling udført af den kommunale tandpleje før 1. januar 2004 er ikke omfattet af loven. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Infektion med efterfølgende udtrækning af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende fjernelse af den ene rod. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende tab af nabotand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og fornyet rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket tand med efterfølgende udtrækning af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende infektion og behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandregulering og parodontose. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Det nuværende behandlingsbehov er en følge af grundlidelsen. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med bidskinne med efterfølgende slid på tænderne. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Det nuværende behov for fyldningsbehandling er en følge af grundlidelsen caries. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende tab af knogle. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og fyldningsbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Fradrag. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af resorption med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Erstatningens omfang og fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling og tandlægeskræk. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny facadebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende tab af modstående tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandudtrækningen var berettiget. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN ophæver Codans afgørelse og hjemviser til en fornyet behandling.
Knækket rodfil og efterfølgende tandudtrækning. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med stift og efterfølgende fraktur og tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende tab af fæste og tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandbehandling og efterfølgende tab af tand. Behandlingen er ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af visdomstand medførte skade på anden tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse, men med ændret begrundelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Ingen godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny bro- og protesebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende rodfraktur med tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fyldningsbehandling medførte sår på underlæben. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter fyldningsbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med udboring til stift med efterfølgende tab af tand til følge. Mangelsansvar. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter kirurgisk rodbehandling. Ingen godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende tab af tand og forværret overbid. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Krone- og brobehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og eventuelle smerter efterfølgende. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tand og smerter. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Infektion efter rodbehandling med rodfyldningsoverskud. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende infektion til følge. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og fyldningsoverskud med efterfølgende infektion til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. Godtgørelse for varigt men og svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Udtrækning af tand med gennembrydning til kæbehulen og betændelse til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for tandregulering. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny krone samt fjernelse af efterladt tandrod. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af fil. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandbehandling og erosioner. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende rodspidsbetændelse på nabotand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Udtrækning af tænder og implantatbehandling kunne have været undgået ved anden behandling. Mangelsansvar. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende rodspidsbetændelse og tab af tand. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Fyldningsbehandling medførte fraktur af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Behandlingen er ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende smerter. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Udtrækning af tænder var uberettiget. Efterfølgende kæbeledsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og bidfunktionsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med rodfyldningsoverskud til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling eller andet. Behandlingen er ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Infektion efter rodbehandling med rodfyldningsoverskud. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af tand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende smerter til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries og parodontose. Behov for ny bro. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af hjørnetænder. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Løsning af spidsen på en luftpåblæsningssprøjt i forbindelse med almindelig tandbehandling med slugning heraf til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Kirurgisk parodontosebehandling og efterfølgende nerveskade. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. Rodbehandling og efterfølgende fraktur og tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandbehandling udført af den kommunale tandpleje før 1. januar 2004 er ikke omfattet af loven. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med udboring til rodstift med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende atypiske ansigtssmerter. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende ændret smagssans. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for rod- og kronebehandling samt fyldningsbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Fradrag i erstatningen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Fradrag i erstatningen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende fraktur og tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Alm. tandbehandling og erosioner, slid m.m. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af visdomstand og smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende smerter til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende caries og tab af tand og bro til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand på grund af infraktioner. TSAN tiltrådte Codans afgørelse
Udtrækning af visdomstand medførte skade på anden tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatning kan først udbetales efter udbedring af skaden. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling med rodfyldningsoverskud ved rodspidsen og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med udboring til rodstift og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietel perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradrag i erstatningen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende infektion og tab af knogle til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med stiftopbygning og krone og efterfølgende tab af stift og tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandbehandling udført af den kommunale tandpleje før 1. januar 2004 er ikke omfattet af loven. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. Behandlingen er ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende fraktur med tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende bidfunktionsgener til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med stiftopbygning og krone og efterfølgende fraktur af roden. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af slid på tænder. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandbehandling og tab af tand. Behov for nye kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med udboring til stift og eventuel efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende fjernelse af fil og en stor del af kronen. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Paradentosebehandling m.m. og det efterfølgende konstateret behandlingsbehov. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Almindelig tandbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries og parodontose. TSAN tiltrådte Codans afgørelse for så vidt angår tænderne i overmunden, men hjemviste tillige sagen med henblik på stillingtagen til tænderne i undermunden.
Rodbehandling var berettiget på grund af smerter og brudlinie. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling af nabotand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Helbredelsesudgifter. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradrag i erstatningen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med udboring til stift med efterfølgende infektion til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af paradentose. Fradrag i erstatningen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med infektion til følge og behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatning til den skadesudbedrende behandling TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parodontose og tab af tandbærende knogle. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og mangelfulde rodfyldninger med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén og aldersreduktion. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med rodstift med efterfølgende fraktur og tab af tand. Omgørelse af rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand med brud af kæben til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade og ar efter operativ fjernelse af visdomstand. Erstatning under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med eventuelt tab af tand til følge. Fradrag i erstatningen. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fraktur og tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med isættelse af rodstifter og efterfølgende rodspidsbetændelse med behov for behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende infektion og behov for kirurgisk rodbehandling. Ingen godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltræder Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende fraktur og tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Omgørelse af rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse med behov for behandling heraf. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Nerveskade efter udtrækning af tand og rodspidsbetændelse. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Erstatningens størrelse og omfang. Ingen godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling med rodfyldningsoverskud og med efterfølgende infektion og behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med henfald af tandnerve til følge. Ikke grundlag for genoptagelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med behov for ny opbygning og krone til følge. Fradrag i erstatningen. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Øvrigt fyldningsbehandling svarer til det behandling, der skulle udføres under alle omstændigheder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil uden tegn på betændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Et eventuelt behov for ny krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende opstået gener/ infektion. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidhævningsbehandling med efterfølgende gener og smerter til følge. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Eventuel forsinket diagnostik og behandling af parodontose og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med isættelse af stift. Forældet. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fraktur og tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling med boreskade på nabotand og dermed behov for rodbehandling. Ikke grundlag for genoptagelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med ar til følge. Erstatning under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandudtrækning og efterfølgende hjerte-klap betændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Beslibning af tænder med efterfølgende bidfunktionsproblemer. Ikke grundlag for genoptagelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Kronebehandling medførte efterfølgende behov for fjernelse af fremmedlegeme. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med helprotese og efterfølgende tandkødsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries inden kronebehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling med manglende rodfyldning i en kanal medførte rodspidsbetændelse og behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Fradrag i erstatningen. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende gener i form af svie og brænden på tungen og i ganen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand. Fradrag i erstatningen. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tandbyld og behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Rodbehandling og efterfølgende infektion med behov for kirurgisk rodbehandling. Behandlingen er ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens størrelse og fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med stiftopbygning samt bro og efterfølgende knækket stift og tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende svækkelse og fraktur af tand. Fradrag i erstatningen. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandregulering med efterfølgende læsion i ganen. Erstatningen under 10.000 kr. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Protesebehandling med efterfølgende svamp og behandling heraf, som medførte smerter og blødning i det ene ben. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodresorption og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter implantatbehandling. Godtgørelse for varigt mén samt svie og smerte. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietel perforation ved stiftisættelse og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Fradrag. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterladt rod og smerter til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med infektion og behov for kirurgisk rodbehandling til følge. Efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende smerter og udslæt. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation ved udboring til rodkanalforankret stift. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Det nuværende behov for tandregulering. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med bro og efterfølgende caries. Nuværende behandlingsbehov svarer til den behandling, der oprindeligt skulle have været udført. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tanden. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling af caries medførte perforation og tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandregulering med efterfølgende bortslibning af emalje. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende smagsforstyrrelser. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tilbagetrækning af tandkød. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med bro og implantater med efterfølgende tab heraf. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Det nuværende behov for tandregulering. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og fejlplaceret rodfyldning med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation ved udboring til stift samt manglende rodfyldningsmateriale. Mangelsansvar. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse i den korrekte tand medførte udtrækning af anden tand. TSAN hjemviste sagen til Codan.
Behandling med bidskinne med efterfølgende ændring af tandstilling – åbent bid. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling og stiftisættelse og efterfølgende tab af tand og bro. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny bro. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Fradrag i erstatningen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradrag i erstatningen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Ingen godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation ved udboring til stift. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling og tab af tand. Behandlingen er ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende udtrækning af tand. TSAN hjemviste sagen til Codan.
Kirurgisk rodbehandling af forkert tand. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandbehandling og behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Eventuel uberettiget udtrækning af tænder. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Håndtag på operationslampen faldt ned og ramte patienten i øjet med ridse af hornhinden til følge. Godtgørelse for svie og smerte, men ingen godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med opbygning og krone og efterfølgende rodfraktur og tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende smerter, infektion og behov for kirurgisk rodbehandling til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandbehandling og det nuværende behandlingsbehov er en følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Manglende placering af bidklods medførte løse tænder, der faldt ud og måtte sættes på plads igen. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation ved udboring til stift. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny krone. Omgørelse og udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation ved isættelse af stift. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandbehandling og det nuværende behandlingsbehov er en følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Kronebehandling med tab af tandsubstans til følge. Mangelsansvar. TSAN ændrede Codans afgørelse.
  • 1