Skip to content

Afgørelser

På denne side finder du afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet. Afgørelserne bliver redigeret og lagt på hjemmesiden med en kort beskrivelse af såvel hændelsesforløbet som nævnets afgørelse og afgørelsen i 1. instans. Dette gælder for alle afgørelser truffet efter den 1. maj 2009, hvor denne hjemmeside blev oprettet.

Det er muligt at søge i disse afgørelser via skadekoder, afgørelsestyper og om det er en ændring eller stadfæstelse.

Fritekst søgning:
Udtrækning af tænder og efterfølgende perforation til kæbehulen. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende smerter og nedsat gabeevne. Forældelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling med ilæggelse af kunstigt knoglegranulat med efterfølgende tab af knogle til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Manglende dokumentation for brobehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende rodspidsbetændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodspiral og efterfølgende behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Eventuelle beslibninger. Nuværende behov for tandbehandling svarer til den behandling, der oprindeligt skulle have været udført. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter rodbehandling. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tænder samt bro. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling inkl. knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende rodspidsbetændelse til følge. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Kronebehandling med afbrækning af nabotand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Nuværende behov for behandling svarer til det oprindelige. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og færdiggjort rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende rodspidsbetændelse samt tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende caries til følge samt behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nuværende behov for behandling er en følge af grundlidelserne. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny rod- og kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling og protese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af en tand og efterfølgende kæbeledssymptomer. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med udtrækning af tand til følge. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med fyldning og efterfølgende ændret lugtesans. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fjernelse af tandsubstans med efterfølgende kronebehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende fraktur af tand samt tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter implantatbehandling. Godtgørelsen for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nuværende behov for tandregulering. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Codans afgørels.
Kronebehandling og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandregulering med efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradraget størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Smerter efter operativ fjernelse af visdomstand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. Erstatningen og fradragets størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende rodspidsbetændelse samt tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende gener/ betændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang inkl. fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tænder. Nuværende behandling svarer til den behandling, der oprindeligt skulle have været udført. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende betændelse samt udtrækning af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. Erstatningens omfang inkl. fradrag. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende betændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for rodbehandling samt anden behandling. Behandlingen er ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for implantater. Behandlingen er ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Fradrag i erstatningen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af tand og skade på anden tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling og manglende dokumentation for hvem, der har udført behandlingen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og henvisning for cancer. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Behov for ny bidskinne. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny krone- og brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld rodfyldning og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling på grund af cyste. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling med mulig parietal perforation, som efterfølgende viste sig at være bikanaler. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfile. TSAN tiltrådte Codans afgørelse, men med ændret begrundelse, da kravet var forældet.
Rodbehandling og efterfølgende gener. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af slidskader. Fradrag i erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med implantatbårede broer. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tænder i forbindelse med brobehandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af slid- og syreskader. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med unitorprotese. En behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med parietal perforation og behov for ny kirurgisk rodbehandling til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med stift og krone og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter rodbehandling. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Neuropatiske smerter efter operativ fjernelse af tænder. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende fraktur af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling af infektion og efterfølgende ansigtslammelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodfyldningsoverskud efter rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny brobehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny brobehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Caries og efterfølgende fraktur af tænder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. TSAN ændrede Codans afgørelse
Fyldningsbehandling og efterfølgende bidfunktionsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af spytkirtel –cyste og efterfølgende føleforstyrrelser i læben. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Smerter og kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries samt mangelfulde rodbehandlinger. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries med efterfølgende behov for rodbehandling og opbygning. Udført kronebehandling med efterfølgende behov for rodbehandling, opbygning og ny krone. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med stiftudboring. TSAN tiltrådte Codans afgørelse
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny helprotese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Fradrag i erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradrag i erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny behandling med implantater og proteser. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med fyldning og efterfølgende rodspidsbetændelse og infraktion med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandregulering. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Brobehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Infektion efter indsættelse af rodstift. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nuværende behov for behandling er en følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfile og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling og smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tab af tand som følge af fødeindpres efter fjernelse af en rod. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende smerter. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld behandling af parodontose. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation ved behandling med stift. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter fjernelse af væv. Forældet. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterladt del af tanden til følge. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterladt del af tanden samt betændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med implantater og proteser og eventuelle gener. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende manglende opheling og tab af tandbærende knogle. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende infraktioner med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Infektion efter rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Ingen godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand og behov for bidskinne. Behovet for bidskinne er ikke en følge af den udførte behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med rodspidsbetændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny bro. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med opbygning og krone uden dokumentation i form af journal og røntgenbilleder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandbehandlinger og neuralgiforme smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter behandling med fyldning. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Caries og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Nerveskade efter høst af knoglevæv. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende behov for knogleopbygning. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med fyldninger og hørelidelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny bro. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling eller bro. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativt fjernelse af tand med efterladt tandrod og rodspidsbetændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med fyldningsbehandling med eventuelt tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende opstået hjerneabsces. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af tænder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af tand medførte skade på en nabotand. Erstatning til den skadesudbedrende behandling. Ingen godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende infraktion med gener til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradrag i erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Stift- og kronebehandling med efterfølgende fraktur og tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny tandregulering og vedligeholdende behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende rodspidsbetændelse samt tab af knogle. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Infektion efter rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med rodspidsbetændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Anafylaktisk chok i forbindelse med rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Føleforstyrrelser efter operativ fjernelse af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodstift med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med fyldning og efterfølgende rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med rodspidsbetændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af paradentose. Fradrag og fremtidige udgifter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse
Parietal perforation og efterfølgende behov for ny bro. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand. Fradrag i erstatningens størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med krone medførte boreskade på anden tand. Fradrag i erstatningens størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med nye fyldninger. Omgørelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradrag i erstatningens størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med bro svarer til det oprindelige behandlingsbehov. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Fradrag i erstatningens størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med implantater. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nuværende behov for krone er en følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter behandling med fyldning. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med muligt tab af tand til følge. Fremtidige udgifter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsgener er ikke en følge af behandlingen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter rodbehandling. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Paradentosebehandling og efterfølgende knogletab. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnosticering og behandling af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny rodbehandling på grund af smerter. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af tand samt bidfunktionsgener. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbåret bro. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for ny krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med krone og efterfølgende bidfunktionsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med fyldning og efterfølgende rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende gener. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med broer. Omgørelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Infektion efter knækket rodfil. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskader efter udtrækning af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén og erstatning for medicinudgifter. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandlingen er ikke lykkedes. Nuværende behov for behandling af en følge af grundlidelsen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nuværende behov for opbygning og krone er udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Infektion efter utilstrækkelig rodfyldning. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling af caries med tab af tand til følge - følgeudgift. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende parodontose med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med krone med tab af tand til følge. Udgiften til selve broen er en følge af grundlidelsen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af paradentose. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsbehandling medførte åbent bid. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling med fraktur af tand til følge. Behandlingsoverslag vedrørende udbedring af skaden kunne ikke godkendes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelsen rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med fyldning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og eventuel rodspidsbetændelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med afkortning af rødder til følge og efterfølgende tandkødsproblemer. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med fyldning og krone. Udskudt behandling og omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Udgiften til ny bro er dog en følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med bro. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende erosioner. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil. Fordyrelse af behandlingen, men ingen skade. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med implantat. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Parietal perforation og efterfølgende udtrækning af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Udtrækning af visdomstænder og bidfunktionsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodresorption efter tandreguleringsbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af visdomstand og efterfølgende bidfunktionsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling medfører behov for brobehandling. Pt. ønsker ikke behandling og tilbydes derfor en godtgørelse for tab af tænder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Paradentosebehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation medførte udtrækning af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodspidsbetændelse og manglende behandling heraf. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Infektion efter knækket rodfil. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Caries og efterfølgende rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med stiftopbygning og krone og efterfølgende tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandregulering og bidhævning. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Infektion efter knækket rodfil. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Caries og efterfølgende behov for kronebehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Efterladt rodstump og efterfølgende betændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation og et eventuelt efterfølgende tab af tanden. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Infektion efter knækket rodfil. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Infektion efter knækket rodfil. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Infektion efter knækket rodfil. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tanden. TSAN ændrede Codans afgørelse.
  • 1