Skip to content

Afgørelser

På denne side finder du afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet. Afgørelserne bliver redigeret og lagt på hjemmesiden med en kort beskrivelse af såvel hændelsesforløbet som nævnets afgørelse og afgørelsen i 1. instans. Dette gælder for alle afgørelser truffet efter den 1. maj 2009, hvor denne hjemmeside blev oprettet.

Det er muligt at søge i disse afgørelser via skadekoder, afgørelsestyper og om det er en ændring eller stadfæstelse.

Fritekst søgning:
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende caries under krone og behov for opbygning. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny bro- og implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Knækket rodfile med fjernelse af fil har ikke medført en skade. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Cementoverskud i forbindelse med implantatbehandling medførende tandkødsdeformitet. Ikke grundlag for at genoptage sagen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Den udførte tandbehandling er en følge af grundlidelserne caries og parodontitis. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende betændelse og tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende nervesmerter. TSAN ændrede Trygss afgørelse og hjemviste til fornyet behandling vedrørende nervesmerter.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling, men tanden blev i stedet trukket ud. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og behandling med stift- og krone med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med behov for fjernelse af fil. Skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende tab af tand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Eventuelt behov for tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og eventuelt efterfølgende behov for ny rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodfyldningsoverskud efter rodbehandling. Forældet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Skadesomfanget. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste til fornyet behandling vedrørende opdeling af skaderne mellem flere skadevolder.
Almindelig tandbehandling og nuværende behandlingsbehov. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af tand og fraktur af porcelæn på anden tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse
Knækket rodfil og allergisk reaktion. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling med udskubning af rodfyldningspasta. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Almindelig tandbehandling og nuværende behandlingsbehov. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codan afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Skadesudbedrende behandling og fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse. Forældet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, dog med en anden begrundelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. Forældet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rod- og kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. Fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rod- og kronebehandling og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling og knoglesvind. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Almindelig tandbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med opskubning af rod i kæbehulen. Skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil. Ingen skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og fraktur med tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand på grund af revnedannelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af anden tand til følge og smerter. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste til fornyet behandling vedrørende neurogene smerter.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling og udtrækning af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste til fornyet behandling vedrørende erstatning for tab af tand.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af en tand og efterfølgende tab af anden tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantat og protesebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Almindelig tandbehandling og efterfølgende behov for tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og behov for knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med fistel og eventuel nerveskade til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tag af tænder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende betændelse og behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende fraktur af anden tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende caries og tab af bro. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af cancer. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandrensning og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for fyldninger og ny rodbehandling. Udskudt behandling og omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende tab af anden tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tag af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandudtrækning. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Diabetes-patient. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og overfyldning af rod med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende fraktur af rod og tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende knækket krone og behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. Skadesomfanget. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende betændelse til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand i stedet for anden behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med behov for lukning heraf. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries ved en bro. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Manglende tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og indikation herfor trods eventuel manglende samtykke. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Behandlingen svarer til den behandling, der under alle omstændigheder skulle have været udført. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandregulering og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fyldningsbehandling med anlæggelse af bedøvelse og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende betændelse og tab af tand til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse med tab af tand til følge. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfile og efterfølgende fjernelse heraf. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Eventuel behov for tandregulering. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og fortsatte gener er en følge af grundlidelsen slidgigt. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling af caries og rodspidsbetændelse er en følge af grundlidelsen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for rodbehandling som følge af rodspidsbetændelse og en revne. En behandling, der ikke er lykkedes. Tanden mistes derfor som følge af grundlidelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med fortsat rodspidsbetændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Bidfunktionsbehandling med efterfølgende åbent bid. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling af en tand uden indikation herfor. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Skadesomfanget. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Atypiske ansigtssmerter og hovedpine. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende infektioner og føleforstyrrelser. Omfanget af den skadesudbedrende behandling samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodspidsbetændelse. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter rodbehandling. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørels
Brobehandling med efterfølgende bidfunktionsgener. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende betændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende porcelænsfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende rodspidsbetændelse til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Caries med efterfølgende tab af tand. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Eventuel behov for tandregulering. TSAN tiltrådte Codans afgørelsen.
Rodfraktur og efterfølgende tab en følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse. Ingen dokumentation for at behandling er udført af en tandlæge omfattet af ordningen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. En behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnosticering og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandudtrækninger og rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende rodspidsbetændelse til følge. Eventuel fremtidig behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende betændelse til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Kirurgisk rodbehandling og efterfølgende ukarakteristiske ansigtssmerter. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende cementoverskud. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling af tand og eventuel skade på anden tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. En behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse
Parietal perforation og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parodontosebehandling og efterfølgende tab af tand som følge af fraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse men med ændret begrundelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse men med ændret begrundelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Apparatur fejl. TSAN tiltrådte Codans afgørelse men med ændret begrundelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse samt valutakurs. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling og efterfølgende kæbeledsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. En behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse
Parietal perforation med efterfølgende fraktur og tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af tand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kirurgisk fjernelse af visdomstand og efterfølgende kæbeledsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende kronisk knoglebetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse og tabt arbejdsfortjeneste. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Behov for tandbehandling efter epilepsianfald er uden for lovens dækningsområde. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling med overskud på krone med efterfølgende behov for parodontosebehandling er under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Den skadesudbedrende behandling inkl. fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling samt knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med en plastisk fyldning og efterfølgende smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandlinger med stiftindsættelser. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Røntgenundersøgelse og kæbeledsgener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Caries og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende neuropatiske smerter. Tab af erhvervsevne. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rod- og kronebehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling og den efterfølgende behandling. En behandling, der ikke er lykkedes. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter rodbehandling. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Brobehandling med fjernelse af bro. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling med knækket fiksationsskrue til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og beslibning med tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tænder. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med parietal perforation og tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Udtrækning af forkert tand. Fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny krone samt anden behandling. Omgørelse og udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af tand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodfraktur med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende smerter/ gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rod- og brobehandlinger med efterfølgende tab af tænder og broer til følge. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med rodspidsbetændelse til følge og efterfølgende udtrækning af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Bidfunktionsbehandling med efterfølgende gener. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med stiftudboring med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parodontosebehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende betændelse og senere tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende betændelse. En behandling der ikke lykkes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende tab af knogle. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende betændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfile med efterfølgende udtrækning af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningen og fradragets størrelse og omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nerveskade efter udtrækning af visdomstand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Brobehandling og udtrækning af tand. Omgørelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Behov for ny implantatbehandling samt knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandbevarende behandlinger og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af tænder og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende behov for ny bro. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsbehandling med efterfølgende bidfunktionsgener. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med tab af tand til følge og mulige gener/ smerter. TSAN hjemviste sagen til Codan til fornyet vurdering af gener/ smerter.
Tandrensning og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation. Ej muligt at fastsætte et skadestidspunkt og dermed heller ikke den skadevoldende tandlæge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantat- og protesebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskader efter udtrækning af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontose. Behandling på Færøerne. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med plast og efterfølgende gener. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Implantatbehandling med efterfølgende behov for opbygning af fast tandkød og knogle. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
  • 1