#

3160-15

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Bearbejdning af rodkanal

Beskrivelse:

Knækket rodfil med efterfølgende betændelse og senere tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Knækket rodfil med efterfølgende betændelse og senere tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 40-årig kvinde, der den 17. juni 2014 fik rodbehandlet tanden 6+ på grund af infektion. I forbindelse hermed skete der en afbrækning af et rodinstrument i den ene af tandens 6+ fremadvendende rodkanaler, hvilket patienten blev informeret om. Den 24. september 2014 blev der konstateret betændelse med pus fra tanden 6+, og der var derfor behov for kirurgisk rodbehandling af den skadede tandrod i tanden 6+. Der blev derfor den 22. oktober 2014 foretaget kirurgisk rodbehandling af tandens ene rod.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne hertil.

1. instans afgørelse:

I brev af 23. september 2015 traf Codan afgørelse om, at patienten ikke er berettiget til yderligere erstatning.

Codan fandt, at det fremgår af journalen fra fjernelse af tanden, at patienten har mistet sin tand 6+ som følge af omfattende tab af knogle, hvilket vurderes ikke at have sammenhæng med den anerkendte skade i form af rodspidsbetændelse.

Codan fandt derfor, at der ikke kan ydes erstatning i forbindelse med behandling med en implantatbåret krone regio 6+.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 23. september 2015 med den af Codan anførtebegrundelse.

Nævnet finder, at røntgenbillede af 22. maj 2014 viser, at der allerede forud for rodbehandlingen var knogletab mellem rødderne. Tanden 6+ mistes derfor med overvejende sandsynlighed som følge af grundlidelsen betændelse og ikke den knækkede rodfil.