#

3161-15

Skadetype: Skade på krone - Tab af kronesubstans
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Mangelfuld diagnostik

Beskrivelse:

Tandbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Tandbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 76-årig mand, der den 11. maj 2012 fik remonteret en plastkrone på tanden +2. Den 29. oktober 2012 blev plastkronen på tanden igen recementeret. Den 13. november 2012 blev der cementeret en rodstift i tanden og plastkronen blev igen recementeret. Ifølge journalen blev patienten informeret om, at det kunne blive nødvendigt at isætte et implantat til erstatning for tanden +2, hvis behandlingen ikke holdt. Den 3. december 2012 var der ømhed fra tandkødet omkring tanden +2, og der blev konstateret betændelse fra tandkødet. Tanden +2 skulle derfor observeres, da der kunne være tale om en rodspidsbetændelse. Patienten skiftede herefter tandlægen, hvor der ved første konsultation den 23. september 2013 blev konstateret, at kronen samt rodstiften i tanden +2 var løs. Der blev endvidere konstateret caries i tanden, og der blev taget et røntgen, som viste, at tanden var flækket på langs. Tanden skulle derfor trækkes ud, hvilket sket den 26. september 2013. Desuden blev der isat en midlertidig protese til erstatning for tanden +2. Den 13. januar 2014 blev der isat et implantat regio +2 hos en specialist. I den forbindelse blev der konstateret tab af knogle i regionen, hvorfor der blev foretaget opbygning af knogle på implantatets forside i forbindelse med implantatindsættelsen. Den 21. august 2014 blev der foretaget en kirurgisk påsætning af forbindelsesdelen til implantatet hos specialist. Den 1. oktober 2014 blev der indledt kronebehandling på implantat regio +2, og den 10. oktober 2014 blev der monteret et blivende abutment samt kronen blev cementeret. Den 20. november 2014 var patienten til kontrol af implantatet.

Patienten søger nu om erstatning for sine udgifter til tandlægebehandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 23. oktober 2015 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at røntgenbillede af 31. oktober 2012 viser tanden +2 behandlet med rodstift samt plastkrone. Der ses betydelig tab af tandsubstans, men tanden vurderes dog bevaringsværdig.

Codan fandt herefter, at skaden i form af tab af tanden +2 med overvejende sandsynlighed er en følge af den manglende rettidige behandling af tanden +2 med stiftopbygning og krone.

Codan fandt dermed, at den manglende rettidige behandling har forårsaget svækkelse af tanden +2, der har ført til fraktur og dermed tab af tanden. Bedst mulig behandling havde indebåret, at tanden +2 var blevet behandlet med stubforlængelse efterfulgt af en stiftopbygning og en keramisk krone med et ringgreb om roden. Ved den fremgangsmåde ville tab af tanden +2 havde været undgået. Behandlingen har således ikke været bedst mulig under de givne omstændigheder.

Patienten er derfor berettiget til erstatning for rimelige udgifter til fjernelse af tanden +2 samt erstatning af tanden med et implantat.

Codan fandt dog, at tanden +2 uanset tandskaden den 13. november 2012 havde et behov for en stubforlængende operation, stiftopbygning og en kronebehandling. Det vil sige, at patienten skulle have brugt penge på disse behandlinger, hvorfor disse udgifter fratrækkes i erstatningen. Fradraget kan skønsmæssigt opgøres til i alt 10.000 kr.

Codan redegør herefter nærmere for hvilke regninger, der dækkes, og den samlede erstatning udgør herefter 20.215,34 kr.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

 Tandskadeankenævnet finder, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1 og ændrer derfor Codans afgørelse af 23. oktober 2015, som anført nedenfor. 

Nævnet finder, at røntgenbillede af 31. oktober 2012 viser, at tanden +2 allerede på dette tidspunkt var en stærk svækket tand. Det findes derfor overvejende sandsynligt, at tanden mistes som følge af grundlidelsen i form af en svækket tand og ikke som følge af den udførte tandbehandling eller mangel på samme. Det forhold, at der blev forsøgt en behandling, som ikke er lykkedes, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

Retten til den erstatning, som blev tilkendt ved Codans afgørelse, er hermed bortfaldet.