#

2799-14

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi

Beskrivelse:

Behov for ny implantatbehandling samt knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Behov for ny implantatbehandling samt knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 30-årig kvinde, der den 7. september 2009 mistede tanden 2+ på grund af en fraktur. Der blev derfor den 22. oktober 2009 indsat et implantat ved regio 2+, og i den forbindelse skete der en genopbygning af knoglen på knoglens yderside. Ifølge journalen fra den 16. september 2010 havde der været infektion ved regio 2+, og patienten havde søgt anden tandlæge, som havde ordineret antibiotika. I den forbindelse blev patienten anbefalet kontrol af knogle ved regio 2+ samt yderligere behandling hos anden tandlæge. I oktober 2010 fjernede anden tandlæge implantatet regio 2+, da der manglende knogle på hele ydersiden. Knoglen blev herefter genopbygget, og den 26. september 2012 blev der indsat et nyt implantat ved regio 2+. Den 18. juni 2013 blev der igen foretaget abutmentoperation ved regio 2+, og den 29. august 2013 blev der udført opbygning i forbindelse med implantat samt påsat en metalkeramikkrone ?.

Patienten søger nu om erstatning for udgiften til omlavningen.

1. instans afgørelse:

I brev af 22. maj 2014 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at behandlingen med knogleopbygning og implantat svarende til tanden 2+ udført den 22. oktober 2009 er blevet omgjort af anden tandlæge.

Codan fandt derfor, at hvorvidt den udførte behandling fra 2009 i form af knogle-opbygning samt implantatbehandling ved regio 2+ har opfyldt patientens forventninger alene er et mellemværende mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan der indgives klage til Regionstandlægenævnet eller indledes civilt søgsmål. Der er således ikke sket en skade omfattet af loven og patienten er derfor ikke berettiget til erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 22. maj 2014 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at behandlingen med knogleopbygning og implantat regio 2+ udført den 22. oktober 2009 kunne laves om under samme forudsætninger som forud for denne behandling. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.