#

3169-16

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Caries

Beskrivelse:

Mangelfuld diagnostik og behandling af caries ved en bro. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Mangelfuld diagnostik og behandling af caries ved en bro. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 76-årig mand, der havde fået erstattet tanden -6 med en bro, hvor tænderne -5 og -7 var bropiller. Den 23. maj 2006 blev det konstateret, at der var tabt porcelæn på bromellemleddet ved regio -6. Dette porcelæn blev derfor påcementeret igen. Den 16. april 2009 var der igen knækket porcelæn af bromellemleddet -6, og den 11. februar 2011 blev det atter noteret, at der var knækket porcelæn af bromellemleddet ved regio -6. Ved undersøgelse den 13. november 2014 blev det noteret, at tanden -7 skulle observeres for caries. Patienten skiftede efterfølgende tandlæge, som den 19. maj 2015 konstaterede caries i tanden -7 i en sådan grad, at tanden ikke kunne bevares. Ifølge journalen kunne cariesangrebet ses på røntgen dateret den 26. juni 2014. Tanden -7 blev herefter fjernet operativt den 5. juni 2015.

Patienten søger nu om erstatning for tab af tanden -7.

1. instans afgørelse:

I brev af 22. maj 2016 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at røntgenoptagelserne viser, at der gennem årene har været et betragteligt slid af broen til erstatning af tanden -6. Dette kan ligeledes ses af journalen, da der flere gange er knækket porcelæn af broen, med overvejende sandsynlighed som følge af slid.

Codan fandt videre, at røntgenoptagelse af 26. juni 2014 viser en opløsning af tandsubstans under og i forbindelse med kronen på tanden -7. Denne opløsning af tandsubstans er sket i perioden fra den 3. november 2011 til den 26. juni 2014, idet røntgenbilledet fra den 3. november 2011 ikke viste tegn på opløsning af tanden -7.

Codan fandt derfor, at roden på tanden -7 er knækket, eller at broen har løsnet sig som følge af funktion. Der er dermed ikke tale om caries i forbindelse med kronen i almindelig forstand. Tanden -7 er rodbehandlet og forsynet med en stift i den bagerste rod. Rodbehandlede tænder er svagere tænder end ikke rodbehandlede tænder. Tanden -7 har været den bagerste tand, hvorfor der har været mest belastning af denne tand i broen. Der er en tanden -8 bag ved tanden -7, men der har ikke været sammenbid på denne tand, da der ikke er nogen modbidstand (+8).

Codan fandt således, at tab af tanden -7 er sket som følge af mange års slid af broen til erstatning af tanden -6 kombineret med, at tanden har været svag som følge af rodbehandlingen på grund af tandens grundlidelse, som medførte det oprindelige behov for rodbehandling. Der er således ikke sket en skade omfattet af loven og patienten er derfor ikke berettiget til erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet finder, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 21, stk. 1 og § 20, stk. 1, nr. 1 og ændrer derfor Codans afgørelse af 22. maj 2016, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at caries i tanden -7 kunne have været opdaget på et tidligere tidspunkt, således at broen kunne have været afmonteret, caries behandlet samt en ny bro påmonteret. Det findes overvejende sandsynligt, at tabet af tanden -7 er en følge af, at caries ikke blev behandlet på et tidligere tidspunkt. Der kan derfor tilkendes erstatning for udgifterne til implantat regio -7. Behandlingsoverslag skal fremsendes til Codan til godkendelse, inden behandlingen på begyndes.

For så vidt angår udgiften til en ny bro finder nævnet, at der uanset den anerkendte skade var behov for en ny bro, da broen var blevet repareret flere gange. Der kan derfor ikke tilkendes erstatning for udgiften hertil, da patientforsikringen kun dækker udgifter, der er en følge af skaden og ikke udgifter, som De skulle have afholdt under alle omstændigheder.