#

3271-16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Andet - Tandregulering

Beskrivelse:

Manglende tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Manglende tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 22-mand, der blev henvist til tandlægen den 24. april 2007 på grund af trangstilling af tænderne i både over- og underkæben. Tanden 2+ var desuden indaddrejet. Patienten blev undersøgt den 8. maj 2007, hvor man tilbød en konsultation for at finde ud af, om hans tænder skulle reguleres f.eks. ved bøjlebehandling. Patienten blev derfor igen undersøgt den 25. juni 2007, hvor det blev oplyst, at der var taget aftryk, men et egentligt behandlingsforløb var ikke påbegyndt. Ifølge journalen afslog patienten tandreguleringsbehandling den 30. august 2007. Patienten blev derfor informeret om at henvende sig ved væsentlig forværring. Patienten blev igen henvist den 10. marts 2010, hvor han ifølge journalen ikke var interesseret i bøjlebehandling, men i stedet ønskede tanden 2+ fjernet. Det blev noteret, at tandlægen var imod en fjernelse af tanden og at der var ingen behandlingskrævende subjektive eller objektive symptomer fra tænderne eller kæbeleddet. Tanden blev herefter fjernet af anden tandlæge den 29. april 2010. I den forbindelse blev det anbefalet, at den tilstødende tand 3+ blev beslebet, når den var gledet ind i tandrækken. Ifølge journalen ville den ideelle behandling være udtrækning af visse andre tænder og tandregulering, hvilket ville være for egen regning. Den 11. maj 2010 blev tanden 3+ beslebet og muligheden for bidskinne blev drøftet. Ifølge journalmaterialet tilbød den behandlende tandlæge patienten endnu en tandregulering, hvilket han afslog igen. Ved undersøgelse den 1. august 2011 hos anden tandlæge fandt man slid ved to fortænder i over- og underkæben. Det blev noteret, at patienten skulle være opmærksom på tænderskæren og ømme led. I perioden fra 7. august 2013 og frem til 6. august 2015 blev patienten behandlet hos en tredje tandlæge, som konstaterede slid på fortænderne i overkæben. I januar 2016 påbegyndte patienten et tandreguleringsforløb hos en specialtandlæge.

Patienten søger nu om erstatning, da han ikke blev tilbudt bøjlebehandling i perioden fra 2007 og frem, hvorfor patienten nu skal gennemgå en bøjebehandling for egen regning.

1. instans afgørelse:

I brev af 14. marts 2016 Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er blevet påført en skade som følge af behandlingen eller mangel på samme hos tandlægen i perioden fra 2007 og frem.

Tryg fandt videre, at patienten blev tilbudt behandling i form af tandregulering, mens han var omfattet af den kommunale tandpleje, men han afslog behandlingen med bøjle og valgte i stedet for at få fjernet 2+, der var indaddrejet. Desuden var der ikke nogle subjektive eller objektive symptomer, der var behandlingskrævende.

Tryg fandt endvidere, at der ikke er dokumenteret nogen umiddelbar sammenhæng mellem manglende tandregulering og senere opstået slid på tænderne. Sliddet på tænderne opstår som følge af tænderskæren og eventuelt indtag af syreholdige drikke, som f.eks. sodavand, juice og lign., men ikke som følge af tændernes stilling og placering i munden.

Tryg fandt derfor, at det forhold, at patienten efterfølgende har udviklet slid ved tænderne og i særdeleshed ved fortænderne i over- og underkæben ikke skyldes behandlingen eller mangel på samme, men derimod forhold ved ham selv.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandlingen hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 14. marts 2016 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at det ikke er overvejende sandsynligt, at den manglende tandregulering har medført en skade på patientens tænder, herunder tandslid.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.