#

3296-16

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Rodbehandling - Åbning til nervehulrum

Beskrivelse:

Parietal perforation og efterfølgende tag af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Parietal perforation og efterfølgende tag af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 54-årig mand, der den 9. oktober 2015 havde smerter i jag ved tanden 6+. Patienten mente, at der var luft under kronen og der blev taget røntgen af tanden. Den 6. november 2015 havde patienten tydeligt ondt ved 6+, som var perkussionsøm. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden og ifølge journalen blev der ikke fundet nogle kanaler. Patienten blev i øvrigt informeret om, at hvis der ikke kunne findes nogle kanaler, så skulle tanden ekstraheres. Patienten skiftede herefter tandlæge den 16. november 2015, hvor det blev noteret, at der var smerter og hævelse ved tanden 6+. Rodbehandling var påbegyndt af anden tandlæge og patienten havde fået at vide, at det ikke var muligt at bevare tanden. Den 9. december 2015 blev det konstateret, at der var sket en parietal perforation og der blev ilagt IRM. Patienten er i den forbindelse blev anbefalet behandling med en implantatbåret krone til erstatning for tanden 6+.

Patienten søger nu om erstatning for ødelagt tand

1. instans afgørelse:

I brev af 4. april 2016 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade som følge af rodbehandlingen. I den forbindelse fandt Tryg, at erfaren specialiststandard havde været at åbne tanden 6+’s nervekammer mere skånsomt uden at gennembryde tandens nervekammer. Herved havde man med overvejende sandsynlighed undgået, at der i forbindelse med rodbehandlingen skete gennembrydning til tandens nervekammer samt at tanden efterfølgende mistes.

Tryg fandt derfor, at der kan ydes erstatning til implantatbåret krone til erstatning for tanden. Der skal dog foretages fradrag for rodbehandling, stiftopbygning og krone-behandling, idet disse behandlinger ville have været nødvendige uanset den påførte skade.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet finder, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1 og ændrer derfor Trygs afgørelse af 4. april 2016, som anført nedenfor.

 

Nævnet finder, at røntgen fra den 27. august 2015 viser, at tanden 6+ allerede på daværende tidspunkt var en stærk svækket tand som følge af grundlidelsen caries. Tanden mistes derfor med overvejende sandsynlighed som følge heraf og ikke som følge af den parietale perforation ved den efterfølgende rodbehandling. Retten til den af Tryg tilkendte erstatning er derfor bortfaldet.