#

3342-16

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Åbning til nervehulrum

Beskrivelse:

Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse, men med en ændret begrundelse.

Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse, men med en ændret begrundelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 51-årig kvinde, der den 16. april 2013 fik rodbehandlet tanden +6 på grund af rodspidsbetændelse. Den 19. april 2013 blev tanden rodfyldt og det blev noteret i journalen, at der var mistanke om, at der var knækket en rodfil i den yderste, forreste rod under kanaludrensningen. Der blev desuden taget røntgen. Den 11. maj 2015 havde patienten ondt i tanden og der blev ordineret antibiotikum. Den 19. juni 2015 blev der indledt omgørelse af rodfyldningerne. I den forbindelse blev det noteret, at det kunne blive nødvendigt med en kirurgisk rodbehandling af tanden. Den 27. juli 2015 blev tanden rodfyldt samt behandlet med en plastfyldning. Der planlægges efterfølgende kirurgisk rodbehandling af tanden.

Patienten søger nu om erstatning for diverse tandlægeudgifter i forbindelse med forbedring af konstant ømhed i tanden.

1. instans afgørelse:

I brev af 24. august 2016 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at skaden i form af rodspidsbetændelse på tanden +6 med overvejende sandsynlighed er en følge af den udførte rodbehandling, hvor der knækkede en rodfil.

Codan fandt i den forbindelse, at røntgen viser, at den forreste rodkomponent har en afbøjning og snævre, tilkalkede kanaler. Bedst mulig behandling havde derfor indebåret, at der var udført en tragtformet åbning af tandens krone og rodkanalens indgang, som muliggør, at instrumenterne kan rettes mest muligt op og rodfilen kan bruges i rodkanalen på en sådan måde, at en fastlåsning og brud af instrumentet undgås. Behandlingen har dermed ikke været bedst mulig under de givne omstændigheder.

Patienten er derfor berettiget til erstatning for udgifterne i forbindelse med kirurgisk rodbehandling af den forreste rod på tanden +6. Den fremsendte regning på 3.497,98 kr. kan derfor godkendes.

Codan fandt dog, at anden regning på 3.252,85 kr. for rodbehandling og rodfyldning på tanden + 6 ikke kan godkendes, da det er en omgørelse af allerede udført behandling, som ikke er dækket af ordningen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 24. august 2016 men med en ændret begrundelse herfor.

Nævnet finder, at i forbindelse med oplukningen er der lukket rigeligt op og der er dermed ikke grundlag for at antage, at den gennemførte behandling ikke er udført bedst muligt. Grundlaget for patientens ret til erstatning er derfor ikke § 20, stk. 1, nr. 1 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, men § 20, stk. 1, nr. 2, idet der er tale om apparatursvigt. Ændringen i begrundelsen har ingen betydning for erstatningen.

Nævnet finder videre, at der ikke kan tilkendes erstatning for udgiften til det andet forsøg på rodbehandling, da rodbehandlingen kunne laves om under samme forudsætninger som forud for den første rodbehandling. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke en skade i lovens forstand.