Skip to content

Afgørelser

På denne side finder du afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet. Afgørelserne bliver redigeret og lagt på hjemmesiden med en kort beskrivelse af såvel hændelsesforløbet som nævnets afgørelse og afgørelsen i 1. instans. Dette gælder for alle afgørelser truffet efter den 1. maj 2009, hvor denne hjemmeside blev oprettet.

Det er muligt at søge i disse afgørelser via skadekoder, afgørelsestyper og om det er en ændring eller stadfæstelse.

Fritekst søgning:
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende åbent bid og hovedpine til følge. Erstatningens omfang samt godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. Ikke grundlag for genoptagelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelsen caries og ikke en følge af mangelfuld diagnostik og behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende ar på læben til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye implantatbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation ved stiftudboring med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye delproteser samt behandling af grundlidelse. Ikke grundlag for genoptagelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil har ikke medført en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse og godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Tryg ændrede Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Slugt aftryksmateriale i forbindelse med protesebehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med anlæggelse af bedøvelse med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Beslibning og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse
Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny helprotese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Lokalbedøvelse med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang inkl. fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Fradragets størrelse samt godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Eventuel behov for ny rodbehandling og/eller krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af knogle/ rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbehandling og efterfølgende fisteldannelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med plastfyldning og efterfølgende gener/ smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende gener. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. En behandling, der ikke er lykkedes. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbehandling og efterfølgende udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende nerveskade og nedsat spytsekretion til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterladt rodspids samt gener, inklusiv bihulebetændelse til følge. Godtgørelse for varigt mén, svie og smerte m.m. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandbehandling med opbygning og præparation af tand til krone og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for plastfyldning og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte implantatbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende ar til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende behov for knogleopbygning. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rod- og kronebehandling og efterfølgende død tandnerve med behov for ny rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Brobehandling. Ej forældet. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
For lang rodfyldning med efterfølgende tab af tand til følge samt nerveskade. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende behov for rodbehandling samt tab af tænder til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfile med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld rod- og kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny behandling med implantater og proteser. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling inkl. fjernelse af for lang rodfyldning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende føleforstyrrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling m.m. Omgørelse samt en følge af grundlidelsen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af grundlidelsen, rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rod- og kronebehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med del- og helproteser og efterfølgende føleforstyrrelser. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling samt behov for fyldnings- og kronebehandlinger. Omgørelse og en følge af grundlidelserne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med stiftindsættelse og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling og krone, men tanden blev fjernet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behandlingsbehov er en følge af grundlidelserne og ikke mangelfuldbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfile. Omgørelse og ingen skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling og senere tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Høj lyd fra apparat i forbindelse med implantatbehandling med efterfølgende høretab og tinnitus til følge. Godtgørelse for varigt mén samt svie og smerte. Tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden
Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rod- og kronebehandling af tand og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén – forhøjelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling samt knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries og parodontitis. Fradragets størrelse samt yderligere forhold. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen.
Parietal perforation og efterfølgende eventuel skade på anden tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. Erstatningens omfang samt skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik af rodspidsbetændelse, caries og parodontitis. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelserne og ikke mangelfuld behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelserne. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med stift, opbygning og krone og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld cementfyldning i forbindelse med rodbehandling. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantat- og brobehandling og efterfølgende periimplantitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for kronebehandling på grund af caries og infraktioner. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang og størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldnings- og rodbehandling og efterfølgende nerveskade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostisk af caries og parodontitis. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende behov for ny tandregulering. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende løs bro og tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand og bro. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling inkl. fjernelse af fil. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende nerveskade til følge og tinnitus. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradrages størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN stadfæstede Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling inkl. fjernelse af fil. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling af tand med rodbehandling, stiftopbygning og krone og efterfølgende fraktur af rod. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af broen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behov for behandling er en følge af grundlidelsen, caries. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for ny brobehandling. Forældelse og ingen skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende ar på læben til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udboring til rodstift og utilsigtet synkning af rodbor. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tab af tand som følge af grundlidelserne, caries og parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og fortsatte smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tænder med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende kronisk kæbehulebetændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende nerveskade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende kæbeledssymptomer er ikke en følge af eventuel manglende tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for fjernelse af rødder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af fil. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandudtrækninger er en følge af grundlidelsen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand og efterfølgende tab af nabotand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal peforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for fyldningsbehandling som følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for fyldningsbehandling som følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye protesebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Medicinudgifter. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén samt medicinudgifter. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med for lang rodfyldning. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld rodbehandling med efterfølgende uberettiget udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandudtrækning med efterfølgende nerveskade til følge. Helbredelsesudgifter samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterudtrækning af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tab af tand som følge af grundlidelsen caries og fravalgt af behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende smerter ved tandhalsene. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med behov for ny behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tænder. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling på grund af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse og omfang inkl. fradrag. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny fyldningsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling samt ny kronebehandling. Grundlidelse og omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. Afvist med under 10.000 kr. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for ny behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbevarende behandling. Afvist genoptagelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand med luftansamling til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling på grund af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende tab af nabotand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for reoperation i forbindelse med blotlægning af ikke-frembrudte tænder. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens størrelse og omfang, inkl. fradrag. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tand. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Udboring til rodstift. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Kronebehandling med efterfølgende fraktur og tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
  • 1