3787-17

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 52-årig kvinde, der den 19. februar 2014 fik påbegyndt revision af rodbehandlingen i tanden -2. Den 4. marts 2014 blev der foretaget mekanisk udrensning af tandens rodkanal og den 14. marts 2014 blev rodkanalen skyllet. Den 25. marts 2014 blev det konstateret, at røntgen viste en gennembrydning af tandens rodoverflade. Patienten blev derfor henvist til anden tandlæge, som den 11. juli 2014 noterede, at røntgen viste utilstrækkelig rodbehandling af tanden samt rodspidsbetændelse. Der var derfor grundlag for kirurgisk rodbehandling med fjernelse af rodspidsbetændelsen samt aflukning af gennembrydningen, som blev foretaget samme dag.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til kirurgisk rodbehandling af tanden.

1. instans afgørelse:

I brev af 10. november 2017 traf Codan afgørelse om, at sagen ikke kan genoptages i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 60 b.

Codan fandt på baggrund af røntgen og journal, at tabet af tanden -2 skyldes tandens svækkede tilstand som følge af udboring til tandnerven og rodbehandling, som var nødvendig behandling af tanden og ikke tandlægebehandlingen den 14. marts 2014, hvor gennembrydningen skete.

Patientens sag genoptages derfor ikke.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 10. november 2017 om, at sagen ikke kan genoptages.

Nævnet finder, at tanden -2 mistes som følge af grundlidelsen rodspidsbetændelse, og den svækkelse af tanden der følger af den nødvendige behandling heraf med rodbehandling, og ikke som følge af den anerkendte skade i form af gennembrydning af rod.