3775-17

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Alternativ teknik/metode – PFL § 2.1.3/KEL § 20.1.3.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 54-årig mand, der den 26. september 2011 fik konstateret dyb caries i tanden +7 af anden tandlæge. Tanden blev derfor behandlet med en fyldning den 3. oktober 2011 og det blev noteret, at der kunne opstå behov for rodbehandling. Den 12. november 2015 blev der konstateret fraktur af tanden +7. Tanden blev derfor genopbygget med en stor fyldning den 10. februar 2016. Patienten henvendte sig igen den 29. marts 2017 på grund af smerter fra venstre side af overkæben. Der blev i den forbindelse konstateret fraktur af fyldningerne i tænderne +5 og +6 og på grund af forøgede smerter herfra blev tænderne reparerede med fyldninger den 3. april 2017. Desuden blev patienten henvist til en specialist til udredning og behandling af smerterne. Den 6. april 2017 var patienten til undersøgelse hos den behandlende tandlæge, hvor han ifølge journalen udpegede tanden +7 som værende den smertegivende. Det blev konstateret, at der var smerter ved +7 ved kuldepåvirkning og den diagnostisk blokade gav smertefrihed. Det blev herefter vurderet, at der muligvis var behov for rodbehandling af både tanden +6 og +7, og rodbehandlingen af tanden +7 blev påbegyndt samme dag. Den 7. april 2017 blev der påbegyndt rodbehandling af tanden +6 på grund af fortsat smerter i området og da patienten nu udpegede tanden +6 som værende den smertende. Tanden +6 blev herefter rodfyldt den 12. april 2017, mens tanden +7 blev rodfyldt 3. maj 2017.Der planlægges nu restaurering med opbygning og krone.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til rodbehandling og krone, da tanden +7 ikke skulle have været behandlet.

1. instans afgørelse:

I brev af 28. november 2017 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at tanden +7 allerede i september 2011 fremstod med et dybt hul, hvor det blev vurderet, at der kunne blive behov for rodbehandling af tanden. Ved undersøgelse den 6. april 2017 udpegede patienten tanden +7 som værende den smertegivende, og ved klinisk undersøgelse var der smerter ved kuldepåvirkning. Efter en blokade ud for tanden var der smertefrihed, og der blev påbegyndt en rodbehandling af tanden.

Tryg fandt videre, at selv om patienten dagen efter fik foretaget en rodbehandling af tanden +6, hvorefter hans smerter forsvandt, blev rodbehandlingen af tanden +7 foretaget på korrekt grundlag, da der var symptomer fra tanden, som tidligere var behandlet for et dybt hul.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 28. november 2017 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at der var indikation for rodbehandling af tanden +7, da den havde en dyb fyldning og ifølge patienten gav smerter. Desuden blev patienten informeret om, at symptomerne kunne komme fra tanden +6, men han ønskede ikke at afvente nærmere udredning af smerterne. 

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.