3805-18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Stiftudboring - Rodstift

Beskrivelse:

Udboring til rodstift og utilsigtet synkning af rodbor. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Udboring til rodstift og utilsigtet synkning af rodbor. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 61-årig kvinde, der den 31. oktober 2017 fik udboret tanden -5 til rodstift. I forbindelse med røntgenoptagelse til kontrol af udboringen slugte patienten et rodbor. Ifølge journalen kunne patienten uden problemer få luft, men blev henvist til skadestuen samme dag. Den 1. november 2017 blev der udboret til stift i tanden og den 8. november 2017 blev tanden præpareret til krone. Ifølge journalen oplyste patienten, at rodboret var i tyndtarmen. Den 29. november 2017 blev kronen cementeret på tanden og det blev noteret, at patienten havde det fint uden symptomer fra tarmsystemet. Boret var ude af kroppen.

Patienten søger nu om erstatning for de timer, som hun har været fraværende og måtte arbejde ind via flex samt for timer brugt i fritiden. Desuden søges om erstatning for mistet tilskud til træning samt udgifter til taxa

1. instans afgørelse:

I brev af 30. januar 2018 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at journalnotat af 29. november 2017 dokumenterer, at patienten ikke havde gener som følge af det slugte rodbor, da rodboret var ude af kroppen. Desuden fortsatte behandlingen med tanden -5.

Tryg fandt derfor, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade, da der ikke er sket en fysisk skade med forringelse af patientens tandstatus og kropsfunktion til følge. Rodboret er ude af kroppen og har i øvrigt ikke medført gener i form af gennembrydning i kroppen. Derudover var det ligeledes muligt at gennemføre behandlingen af tanden -5.

Efter Trygs konkrete vurdering er der derfor ikke sket en egentlig skade. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 30. januar 2018 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet anerkender, at behandlingen ikke har været bedst mulig under de givne omstændigheder, men behandlingen har ikke medført en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.