3814-18

Skadetype: Varia - Infektion
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Bro

Beskrivelse:

Implantat- og brobehandling og efterfølgende periimplantitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Implantat- og brobehandling og efterfølgende periimplantitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 57-årig kvinde, der den 20. april 2010 aftalte med tandlægen, at der skulle behandles med kroner på implantaterne 7,6+5,6,7. Der blev derfor i perioden frem til den 24. august 2010 isat implantatkroner på implantaterne med en midlertidig cementering. Ifølge journalen fra den 15. januar 2011 ønskede patienten ikke en permanent cementering af implantatkronerne. Den 11. november 2011 blev kronerne på 7,6+ cementeret permanent. Efterfølgende skiftede patienten tandlæge, hvor der den 2. maj 2013 blev taget røntgen, som blev beskrevet med implantaterne 7,6+ med tab af knogle samt manglende pasning mellem kronen og implantat regio 6+. Patienten blev herefter informeret om en behandlingsplan, som hun ønskede at overveje. Ifølge journalen fra den 8. maj 2013 ønskede patienten alene en kosmetisk behandling, da hun ønskede at afvente udfaldet af en klagesag. Den 11. juni 2013 blev det noteret, at patienten ikke ønskede videre behandling af implantaterne og var klar til at ofre implantaterne til fordel for aftagelig protetik. Ifølge journalen fra den 29. september 2014 var patienten ikke interesseret i parodontalbehandling og var klar til at få fjernet implantaterne 7,6+. Igen den 10. november 2014 blev det noteret, at patienten ikke var indstillet på en parodontal behandling og ønskede implantaterne 7,6+6,7 fjernet. På grund af sygdom meldte patienten afbud til den 19. januar 2015. Den 11. januar 2017 blev det noteret, at der var et massivt knoglesvind ved implantaterne 7,6+ og mindre omfattende knogelsvind ved +5,6,7. Der blev i den forbindelse taget røntgen. Implantaterne 7,6+ blev herefter fjernet den 20. februar 2017.

Patienten søger nu om erstatning for bro +5,6,7 samt implantat +5,6,7 og knogleopbygning.

1. instans afgørelse:

I brev af 20. december 2017 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt, at patienten har fået foretaget implantatprotetik i form af kroner på implantaterne regio 7,6+5,6,7 hos tandlægen, som blev afsluttet den 11. november 2011.

Tryg fandt videre, at røntgen fra den 24. april 2012 dokumenterer, at den protetiske behandling ikke er udført med velpassende kanter i regio 6+,5,67. Der ses underskud af kronemateriale og ingen steder overskud af kronemateriale eller efterladt cement. Endvidere ses der tab af knogle omkring implantaterne.

Tryg fandt herefter, at tabet af knogle skyldes periimplantitis og denne tilstand skyldes mange faktorer som manglende mundhygiejne, tendens til parodontitis, rygning, manglende knoglekvalitet samt påvirkning af overskudsmateriale.

Tryg fandt det overvejende sandsynligt, at den mistede knogle er tabt på grund af en kombination af ovennævnte faktorer.

Tryg fandt i den forbindelse, at det med overvejende sandsynlighed ikke er krone-underskuddet, som har ført til tabet af knogle, men en kombination af manglende knoglekvalitet, tendens til parodontitis kombineret med ikke optimal mundhygiejne, der har ført til tabet af knogle. Det forhold, at patienten i efteråret 2014 ikke ønskede parodontal behandling, har med overvejende sandsynlighed ført til en forværring af knogletabet.

Tryg fandt dermed, at behandlingen med implantatkroner ikke er årsagen til, at patienten fik fjernet implantaterne i henholdsvis januar og juli 2017. Der er derfor ikke sket en skade i lovens forstand, hvorfor patienten ikke er berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 20. december 2017 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at det ikke er overvejende sandsynligt, at den fremstillede bro regio +5,6,7 er årsagen til, at patienten efterfølgende udviklede periimplantitis. Det findes derimod overvejende sandsynligt, at patientens fravalg af forebyggende og vedligeholdende behandling omkring implantaterne er årsagen til udviklingen af periimplantitis.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.