3831-18

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse

Knækket rodfil og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 44-årig kvinde, der i september 2003 fik rodbehandlet tanden -6. Ifølge journalen blev rodbehandlingen af tanden lavet om i perioden fra den 21. september til den 2. november 2005. I januar 2008 blev der taget aftryk til krone til tanden -6, som blev cementeret på tanden i februar 2008. Den 8. januar 2014 var kronen på tanden -6 faldet af og der blev konstateret caries og apikal opklaring samt dårlig rodfyldning. Efterfølgende blev der foretaget kirurgisk rodbehandling af tanden hos anden tandlæge, ligesom der blev cementeret en ny krone på tanden. Den 9. januar 2017 blev der konstateret hævelse og opklaring ved tanden samt evt. fraktur af roden. Tanden blev derfor efterfølgende trukket ud af anden tandlæge.

Patienten søger nu om erstatning for tab af tand.

1. instans afgørelse:

I brev af 13. december 2017 traf Codan afgørelse om, at sagen ikke blev genoptaget.

Codan fandt i den forbindelse, at det står i journalen fra den 9. januar 2017, at grundlaget for udtrækning af tanden -6 var en rodfraktur.

Codan fandt herefter, at rodfrakturen er en hændelig komplikation, som ikke har nogen relation til den knækkede rodfil jf. tandlægebehandlingen den 21. september 2005.

Sagen genoptages derfor ikke.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 13. december 2017 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at rodfrakturen af tanden -6 ikke med overvejende sandsynlighed er en følge af den knækkede rodfil, men derimod har årsag i tandens generelt svækkede tilstand, herunder grundlidelsen rodspidsbetændelse og den nødvendige behandling heraf.  

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at sagen ikke kan genoptages.