3851-18

Skadetype: Skade på rod - Knækket stift
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af grundlidelsen, rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af grundlidelsen, rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 69-årig mand, der den 24. maj 2017 fik konstateret rodspidsbetændelse ved tanden 7+. Ifølge journalen viste røntgenbillederne rodspids-betændelse ved 7,6+. Der blev herefter indledt rodbehandling af tænderne 7,6+ den 21. juni 2017 og ifølge journalen knækkede der en rodfil i den yderste rodkanal i tanden 7+ ved den mekaniske udrensning. Prognosen blev vurderet til at være middelgod. Den 18. august 2017 blev det noteret, at røntgen viste tegn på aktiv betændelse mellem rødderne på tanden 7+. Rodbehandlingen blev herefter fortsat og der blev ilagt en desinficerende indlæg i tanden. Det blev desuden noteret, at hvis der ikke var heling af tanden 7+ efter 3 måneder, måtte ekstraktion af tanden overvejes. Den 22. november 2017 blev det konstateret, at rodfilen umuliggjorde en vellykket rodbehandling, hvorfor tanden 7+ blev trukket ud samme dag.

Patienten søger nu om erstatning for tab af tand med implantatbehandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 21. februar 2018 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt, at journalen og røntgenbilleder i dette tilfælde godtgør, at tanden 7+ med overvejende sandsynlighed mistes med årsag i grundlidelsen, omfattende betændelse, som ikke kan tilskrives den knækkede rodfil. Tryg har i den forbindelse lagt vægt på, at røntgenbilleder taget af tanden inden rodbehandlingen dateret den 24. maj 2017 viser, at tanden 7+ ses med større rodspidsbetændelse og tab af knoglefæste mellem tandens rødder.

Tryg fandt derudover, at tanden 7+ fremstod svækket og fyldt med en større plastfyldning tæt på tandnerven. At der fastlåste og knækkede en rodfil i tandens rodkanal har dermed ikke medvirket til en forringelse af tandens status, da den med overvejende sandsynlighed var tabt på forhånd som følge af omfattende betændelse ved tandens rødder, som er opstået før rodbehandlingen den 21. juni 2017.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 21. februar 2018 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at røntgenbillede af 24. maj 2017 viser en meget omfattende rodspids-betændelse og tab af knoglefæste mellem tanden 7+’s rødder. Desuden viser røntgen fra den 18. august 2017 tegn på en fistel udgående fra den bagudvendende rod. Det findes derfor overvejende sandsynligt, at tanden mistes som følge af grundlidelsen, omfattende rodspidsbetændelse og ikke som følge af den knækkede rodfil.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.