3872-18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi

Beskrivelse:

Den udførte implantatbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Den udførte implantatbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 72-årig kvinde, der den 12. november 2009 aftalte indsættelse af implantater i regio +5 og +6 som erstatning for de manglende tænder. Der blev derfor taget røntgenbilledet af området samme dag, og den 14. januar 2010 blev der isat implantater i regio +5 og +6. Der blev desuden foretaget knogleopbygning ved regio +6 samt taget nye røntgenbilleder. Den 18. juni 2010 blev der taget aftryk til implantatkroner efter åbning af slimhinden til implantaterne. Kronerne blev herefter cementeret på implantaterne den 8. juli 2010. Den 15. november 2010 blev der taget røntgen af implantaterne i regio +5 og +6, da patienten var faldet og havde mistet noget af kronen på implantat regio +5. Der blev derfor cementeret en ny krone på implantatet regio +5 den 4. august 2011. Den 19. august 2013 blev implantatkronen på regio +5 recementeret. Efterfølgende skiftede patienten tandlæge på klinikken, som den 6. november 2017 konstaterede periimplantitis ved implantaterne regio +5 og +6. Ifølge journalen havde patienten besvær med renhold mellem tænderne og der var fødenedbidning mellem implantatkronerne. Den 28. november 2017 mødte patienten til behandlingsplan regio +5,6. Der blev igen konstateret periimplantatitis samt fødenedbidning og patienten blev informeret om usikker prognose ved omlavning af kroner/ fjernelse af fødenedbidning samt KA-kir. Det blev derfor aftalt at henvise patienten til anden tandlæge for vurdering af behandlingsplan. Patienten blev derfor henvist til anden tandlæge, hvor der blev taget røntgenbillede af regio +5 og +6 den 20. december 2017. Der blev desuden planlagt behandling af periimplantatitis for bevare implantaterne med kroner i regio +5 og +6. Behandling blev herefter udført 17. januar 2018 uden komplikationer.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den nødvendige reparation af kroner, der sidder for tæt.

1. instans afgørelse:

I brev af 23. april 2018 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgenbillede fra 15. november 2010 viser implantaterne i regio +5 og +6 med velpassende kroner, samt at implantaterne er placeret med en meget nær indbyrdes relation og med flere gevindgange uden knogledækning mellem implantaterne.

Tryg fandt videre, at røntgenbillede fra den 28. juli 2014 viser implantat regio +5 med manglende tilpasning som udtryk for, at kronen ikke er kommet helt på plads i forbindelse med recementeringen den 19. august 2013.

Tryg fandt desuden, at røntgenbillede fra den 20. december 2017 viser implantaterne med samme knoglesvind som på røntgenbillede fra den 15. november 2010. Dermed er der i denne periode sket en meget lille destruktion af knogle.

Tryg fandt herefter, at behandling af periimplantatitis skyldes patientens grundlidelse parodontose og placering af implantaterne har ikke medført en forringelse af patientens tandstatus. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 23. april 2018 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at der ikke er sket en skade som følge af den udførte behandling, da røntgenbilleder fra perioden fra 2010 til 2017 viser, at der ikke er sket yderligere knogletab. Det forhold, at der er tæt relation mellem implantaterne, udgør ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.