3905-18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Bro

Beskrivelse:

Brobehandling og efterfølgende caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Brobehandling og efterfølgende caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 57-årig kvinde, der regelmæssigt har fået foretaget diagnostiske undersøgelser samt taget bite wings. Den 4. juli 2013 blev det noteret, at patienten havde haft broen regio 7- til 5- i 17 år. Den 14. april 2014 blev der taget bite wings og der blev noteret obs for caries på ydersiden af tanden 5-. Der blev igen noteret obs for caries ved tanden 5- den 25. februar 2015 og den 20. februar 2017 blev der taget bite wings igen. I den forbindelse blev der igen noteret obs af tanden 5- på grund af caries. Desuden blev der noteret et inaktiv cariesangreb ved tanden 7-, og at der ikke havde været en ændring heraf siden 2014. Patienten henvendte sig igen den 6. juni 2017, da hun følte, at broen var løs. Ifølge journalen var broen løs ved 5-, hvor der klinisk kunne ses en spalte. Dette blev bekræftet af røntgenbillede taget samme dag. Det blev noteret, at patienten ønskede broen fjernet. Efterfølgende skiftede patienten tandlæge, som den 30. juni 2017 konstateret, at broen var løs. Ved fjernelse af broen blev der konstateret dyb caries i tanden 5- og der blev derfor påbegyndt rodbehandling af tanden. Den 15. august 2017 blev tanden 5- rodfyldt og der blev taget kontrolrøntgen. Ifølge journalen blev det besluttet, at den fremtidige behandling omfattede montering af en gammel krone på tanden 7- ved at skære broen over, stiftopbygning og ny krone på tanden 5- og erstatning af tanden 6- med et implantat. Der blev herefter samme dag lavet en stiftopbygning af tanden 5-. Den 23. august 2017 blev broen del og en del af den blev recementeret på tanden 7-. Desuden blev der cementeret en ny krone på tanden 5- samt taget kontrolrøntgen af tanden 5-. Den 3. oktober 2017 blev der isat et implantat abutment i regio 6- og den 21. november 2017 blev abutmentet i regio 6- fjernet og et nyt blev påsat.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 13. juni 2018 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgenbillede fra den 14. april 2014 dokumenterer inaktivt hul i forbindelse med broen på tanden 7-. Der er ingen forandringer ved tanden 5-. Røntgenbillede af den 20. februar 2017 viser inaktivt hul i forbindelse med broen på tanden 7-.

Tryg fandt herefter, at der ikke har været en videreudvikling af hullet i forhold til røntgenbilledet fra den 14. april 2014. Der er ingen forandringer i forhold til tanden 5-.

Tryg fandt videre, at røntgenbillede fra den 6. juni 2017 dokumenterer hul mellem broen og tanden 5-. Der er i perioden fra den 20. februar 2017 til den 6. juni 2017 opstået en løsning af broen på tanden 5-, hvorefter der har udviklet sig hul ved tanden 5- i forbindelse med broen.

Tryg fandt herefter, at det ikke har været muligt at diagnosticere løsning af broen, før patienten henvendte sig den 6. juni med broen løs på tanden 5-. Ligeledes vurderes det, at det inaktive hul på tanden 7- med overvejende sandsynlighed ikke har haft indflydelse på løsningen af broen.

Samlet fandt Tryg, at patienten mister broen på grund af grundlidelsen, hul ved tanden 5-. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 13. juni 2018 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder det ikke overvejende sandsynligt, at tandlægen har overset caries, som har medført, at broen senere løsnede sig, idet røntgen fra februar 2017 ikke viser tegn på caries på 5-. Det findes derimod overvejende sandsynligt, at broen har løsnet sig i perioden efter konsultationen i februar 2017 og dermed har caries haft mulighed for at udvikle sig hurtigt.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.