Skip to content

Afgørelser

På denne side finder du afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet. Afgørelserne bliver redigeret og lagt på hjemmesiden med en kort beskrivelse af såvel hændelsesforløbet som nævnets afgørelse og afgørelsen i 1. instans. Dette gælder for alle afgørelser truffet efter den 1. maj 2009, hvor denne hjemmeside blev oprettet.

Det er muligt at søge i disse afgørelser via skadekoder, afgørelsestyper og om det er en ændring eller stadfæstelse.

Fritekst søgning:
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Eventuel rodbehandling og efterfølgende smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende knækket implantatkrone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og uberettiget udtrækning af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandlinger og efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Den skadesudbedrende behandling og erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Berettiget udtrækning af tand som følge af grundlidelsen, parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Beslibninger i forbindelse med behandling af grundlidelsen, parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil har ikke medført et øget behandlingsbehov. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Eventuel behov for ny implantatbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med abutment og krone og efterfølgende tab af implantat. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behov for tandreguleringsbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse og omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af betændelse med efterfølgende tab af tænder til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling og efterfølgende betændelse samt tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af slid. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behov for tandregulering. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener samt behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling samt eventuel knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende færdiggørelse af rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny protese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterladelse af en del af tanden. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Skævboring i forbindelse med rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang og størrelse inkl. fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling m.m. og smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med udboring til stift. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Rodbehandling og brobehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling samt behov for opbygning og krone. Omgørelse og udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fjernelse af krone med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for ny rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstilling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik af tandstillingsfejl og efterfølgende behandlingsbehov. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende rodresorptioner. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med fyldning med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Implantatbehandling og efterfølgende behov for anden behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af rod og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og eventuelt behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Eventuel mangelfuld behandling med bidskinne. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Rodbehandling og efterfølgende smerter. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tab af tænder og nuværende behandlingsbehov. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Krone og brobehandling og eventuelt behov for nye kroner og broer. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling af tand og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Klage over ansøgning om tilskud til tandbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Operativ fjernelse af tand med efterladte rodspidser til følge. Erstatning under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tag af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries og parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Protesebehandling og efterfølgende behov for korrektion. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af to visdomstænder og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og eventuel parietal perforation. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodfraktur med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling og efterfølgende rodfraktur med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende udvikling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kirurgisk udvidelse af overkæben. TSAN ophævede Trygs afgørelse.
Plastfacader med behov nyt behov for behandling. Omgørelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandbehandling med anlæggelse af lokalbedøvelse og mulig nerveskade til følge. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg.
Et eventuel behov for tandregulering. Forældelse. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg.
Tandudtrækning i forbindelse med tandregulering. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstænder med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Udtrækning af tænder med efterfølgende byld i hjernen til følge. Godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling har ikke medført en skade. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Protesebehandling og eventuel nyt behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og knækket tand. En behandling, der ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende tilbagetrækning af tandkød. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og nuværende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende behov for behandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstænder og efterfølgende føleforstyrrelser. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries m.m. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandlinger og gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse
Brobehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Indikation for udtrækning af tænder og behandling med bro. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende mulig nerveskade. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye implantatbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Indikation for udtrækning af tænder og behandling som følge heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af knogle til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronehandling med efterfølgende løsninger – mangelfuld dokumentation. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg, da indhentede journal dokumenterede den udførte kronebehandling.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tab af tand som følge af grundlidelsen, resorption. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med fjernelse af tand og efterfølgende tandreguleringsbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Recementering af implantatbroer og efterfølgende tab af kroner. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld behandling og diagnostik af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye fyldningsbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af en tand er ikke en skade i lovens forstand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandlinger og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende gener i form af smerter og begrænset bevægelighed i kæbeleddene. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behovet for behandling er en følge af grundlidelserne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantat- og brobehandling med efterfølgende neuropatiske smerter. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny behandling med implantater og ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for fornyet kirurgisk rodbehandling. TSAN ophæver Trygs afgørelse, og sagen oversendes til Codan til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse
Rodbehandling og rodspidsbetændelse med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. En fordyrelse af behandlingen er ikke en skade i lovens forstand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse og korrekt skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende tab af tandbærende knogle til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse, da skaden var tilstrækkelig sjælden og alvorlig.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling og tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Rodbehandling udført af den kommunale tandpleje før 2004. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Nuværende behov for behandling i form af rodbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil har ikke medført en skade i lovens forstand. Eventuel omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries og udtrækning af tand. Tab af tand ikke en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende øget behov for behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parodontitis og behandling herfor. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation har ikke medført en skade i lovens forstand. Fordyrelse af en behandling er ikke en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling incl. fjernelse af fil. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for behandling incl. ny krone. Omgørelse og udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med behov for fjernelse af fil. Fordyrelse af behandling er ikke en skade i lovens forstand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries og parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tab af tand er ikke en følge af den udførte behandling eller mangel på samme. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af periimplantitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandlinger og efterfølgende tab af tænder. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kirurgisk rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parital perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende nerveskade. TSAN hjemviser sagen til Tryg til fornyet vurdering.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende nerveskade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling, opbygning ny krone. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries og rodspidsbetændelse. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling med efterfølgende behov for ny brobehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis og efterfølgende behov for behandling af tænder grundet caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og udtrækning af tand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede og hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg.
Udtrækning af tand og efterfølgende føleforstyrrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende føleforstyrrelser til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation ved stiftisættelse og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Kronebehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnosticering og behandling af parodontitis og efterfølgende smerter. Fradrag. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Protesebehandling og eventuel forgiftning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. En behandling, der ikke lykkedes og omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling inkl. knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger og brobehandling. Omgørelse og udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med kæbefraktur til følge. Anerkendelsesgrundlaget. TSAN ændrede Trygs afgørelse for så vidt angår anerkendelsesgrundlaget.
Brobehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang og skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af fire visdomstænder. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med kæbefraktur til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbevarende behandling og efterfølgende tab af tand på grund af infraktion. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. En behandling, der ikke er lykkedes og omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende smerter samt betændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende atypiske ansigtssmerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og gennembrydning af rod med efterfølgende betændelse og behov for kirurgisk rodbehandling. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbevarende behandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med tab af skruetrækkere ned i halsen med efterfølgende behov for fjernelse heraf. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling, som senere måtte udføres igen. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Erstatningens omfang. TSAN hjemviste sagen til Tryg med henblik på en fornyet vurdering.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand på grund af infraktion. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende smerter samt rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse herfor.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for parodontosebehandling er udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandlinger med efterfølgende kæbeledsgener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse herfor.
Fyldningsbehandling med efterfølgende tab af kronesubstans og betændelse. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste sagen til Codan.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende smerter. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
For lange rodfyldninger med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende rodspidsbetændelse til følge. Skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. Skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende behov for fjernelse af efterladt rodspids. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandlingsforløb over en længere periode som følge af grundlidelsen rodspidsbetændelse og ikke tandlægens behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for kronebehandling er en følge af grundlidelsen caries og ikke mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse og tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling, hvor pudseskiven skar igennem læben. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden
Parietal perforation og for lang rodfyldning. TSAN ændrede Trygs afgørelse
Parietal perforation ved stiftudboring med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling, ny rodbehandling og kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostisk og behandling af tandstillingsfejl. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af infraktion. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Perietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende parietal perforation og tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med cementoverskud og tab af knogle til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for kirurgisk rodbehandling og ny krone. Udskudt behandling og omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med anlæggelse af bedøvelse og efterfølgende nerveskade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med kraftig udboring og tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
  • 1