Skip to content

Afgørelser

På denne side finder du afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet. Afgørelserne bliver redigeret og lagt på hjemmesiden med en kort beskrivelse af såvel hændelsesforløbet som nævnets afgørelse og afgørelsen i 1. instans. Dette gælder for alle afgørelser truffet efter den 1. maj 2009, hvor denne hjemmeside blev oprettet.

Det er muligt at søge i disse afgørelser via skadekoder, afgørelsestyper og om det er en ændring eller stadfæstelse.

Fritekst søgning:
Behandling med plastfyldning med brug af matrice og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Afslutning af sagen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandregulering med efterfølgende tilbagetrækning af tandkød m.m. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
De udførte tandbehandlinger og nuværende behandlingsbehov. En behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand med efterfølgende fraktur af kæben til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste til fornyet behandling.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Genoptagelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og patientens nuværende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for rodspidsamputation. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for fjernelse af fil og ny rodbehandling. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende udtrækning af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende absces til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behandling af tand med plastfyldning, rodbehandling og senere udtrækning af tand med efterfølgende kroniske smerter til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Kronebehandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende eventuelle behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for tandregulering. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Eventuel knækket rodfil samt betændelse og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand samt udtrækning af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade og mistet smagssans til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for nye kroner og protese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for fjernelse af fil samt ny rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodfyldningsoverskud med efterfølgende behov for behandling samt medicinudgifter. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende udtrækning af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behandling af caries og efterfølgende behov for rodbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende behov for ny rodbehandling samt kronebehandling. Omgørelse og udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende tab af implantater. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og bidfunktionelle gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for ny behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med gennembrydning til følge og tab af tand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for fjernelse af fil. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende tab af implantat. En behandling, der ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med rodstift og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med gennembrydning af kæbehulen til følge. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld behandling af rodspidsbetændelse m.m. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende udtrækning af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling/ brobehandling og efterfølgende tilbagetrækning af tandkødet. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil og fjernelse heraf. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Rodstift med parietal perforation til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende rodresorptioner til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende hævelse og nerveskade til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse for så vidt angår godtgørelse for svie og smerte.
Knækket rodfil og fjernelse heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodifil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og behov for ny behandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny implantatbehandling og fuldkæbebro. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling, stiftopbygning og ny krone. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling og behov for ny behandling. Omgørelse. TSAN hjemviste sagen til fornyet vurdering i Tryg.
Rodbehandling og efterfølgende absces og ardannelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Oprensning af betændelse ved implantater og fortsat betændelse samt smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandudtrækning med efterfølgende nerveskade til følge. Helbredelsesudgifter samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Bidfunktionsbehandling og fortsatte gener. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af bro og tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld rodbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén samt diverse behandlingsudgifter. TSAN ændrede delvist Trygs afgørelser.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende ansigtssmerter. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling og tab af tænder m.m. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodspiral og efterfølgende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende udtrækning af tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Protesebehandlinger og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling. Omgørelse og behandling af grundlidelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende hævelse og arvæv/ hul til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelser.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende tab af knogle og tandkød. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tandfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udskiftning af amalgamfyldninger med plast og efterfølgende behov for rodbehandling samt tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandrensning og efterfølgende virusinfektion. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Aftrykstagning til krone og forbindelsesskruen knækkede. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og fjernelse heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende udgifter samt evt. tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Overskydende rodfyldningsmateriale efter rodfyldning og smerter. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for kirurgisk rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behandling med fyldning med boreskade til følge og tab af spytkirtel. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende behov for behandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med plastfyldning og efterfølgende behov for fyldning i nabotand samt omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende ændring af tandstillingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende føleforstyrrelser til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfile og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med plastfyldninger og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende rodresorptioner til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen mhp. stillingtagen til den korrekte skadesudbedrende behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende blødning til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende knogledød til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Eventuel behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for behandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende føleforstyrrelser samt nedsat gabeevne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling på grund af kort rodfyldning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og nuværende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandrensning og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny bidskinne. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for behandling af slid og bidfunktionelle gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af implantat og knogle. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling med anlæggelse af bedøvelse med efterfølgende nerveskade til følge. Anerkendelsesgrundlaget og godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fiksering af tand og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Stiftudboring med efterfølgende rodfraktur og tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende knogletab til følge. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling på baggrund af patientens anke.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling som følge af grundlidelsen, caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behandlingsbehov er udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med skade på nabotand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
De udførte behandlinger og betændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Recementering af bro med cementoverskud til følge samt behov for ny implantatbehandling inkl. knogleopbygning. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Den udførte tandbehandling og knækket rodfil. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling og senere tab af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og cyste med efterfølgende forlænget forløb og nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries samt uberettiget udtrækning af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Eventuel behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og betændelse samt behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling og efterfølgende smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse med efterfølgende tab af tænder til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny knogleopbygning. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for nye kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for en ny helprotese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandfraktur med behov for kronebehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling, da tanden nu var mistet.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende kæbeledssmerter til følge. Forældelse. TSAN ændrede og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Fjernelse af krone og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling har medført et øget behov for behandling. TSAN ændrede og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for rodbehandling en følge af grundlidelsen, caries og ikke mangelfuld diagnostik og behandling. Ny krone er omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatkrone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand med fraktur af knogle til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandlinger og tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knogleopbygning med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende høretab. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende symptomer. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis har ikke medført en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand på grund af rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantat og brobehandling og efterfølgende tab af tænder. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling og patientens smerter fra muskler og led. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende smerter til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Tandbevarende behandlinger og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Omfanget af skaden i forhold til godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodfyldning med efterfølgende neuropatiske smerter til følge. Omfanget af skaden i forhold til godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende betændelse i hjertet og hjerneabsces til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende smerter til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med anlæggelse af bedøvelse og efterfølgende facialis parese. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende gener i tungen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af knogle m.m. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling 2 gange. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstænder med efterfølgende neuropatiske smerter til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for ny behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende betændelse med behov for rod- og kronebehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Stiftisættelse med parietal perforation til følge og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling, men tanden trækkes ud. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende behov for udtrækning og behandling af nabotænder: TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Udtrækning af tand og patientens efterfølgende sammenbid. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende betændelse og tab af tand til følge. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Stiftudboring med parietal perforation og tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Brobehandling og efterfølgende tab af tænder. Nuværende behandlingsbehov svarer til det oprindelige behov. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende død knogle. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. Ej parietal perforation. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende behov for rodbehandling af anden tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nuværende behov for behandling svarer til det oprindelige behandlingsbehov som følge af den eksterne resorption. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende gener med smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med stift og krone og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og fjernelse heraf i forbindelse med rodbehandlingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende nedsat gabeevne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling med kroner. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende løs tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende behov for anden behandling på grund af fortsatte gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfile og efterfølgende heling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med parietal perforation og tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Rodbehandling og kirurgisk rodbehandling med efterfølgende tab af tand og nerveskade til følge. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende infektion. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Tanden blev i stedet trukket ud. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Den skadesudbedrende behandling. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradrag og skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og parietal perforation med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende gener. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nekrotisk fascilitis til følge. Årsagssammenhæng. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Implantatbehandling med efterfølgende behov for knogleopbygning. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende tab af implantat som følge af grundlidelse, parodontitis og periimplantitis. Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med anlæggelse af bedøvelse medførende føleforstyrrelser. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Kronebehandling med anlæggelse af bedøvelse medførende asymmetrisk ansigt. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af cyste ved visdomstand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
De udførte fyldningsbehandlinger. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Fjernelse af tand med tab af nabotand og knogle til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med midlertidig fyldning og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
For lange rodfyldning og efterfølgende behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodstiftisættelse med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af knogle til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Fyldningsbehandling og føleforstyrrelser. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling. Omgørelse, udskudt behandling og behandling af grundlidelse samt forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstilling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Overskydende rodfyldningsmateriale og efterfølgende rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodstiftisættelse med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende udtrækning af tand til følge. Uberettiget udtrækning. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodstiftisættelse og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Uberettiget udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse herfor.
Bidskinnebehandling og tab af tandkød. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye implantatbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for kirurgisk rodbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse om, at sagen ikke kan genoptages.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling på grund af rodspidsbetændelse. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende forbrænding af underlæben til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt men og skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Tandregulering med efterfølgende rodresorptioner til følge. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende behov for knogleopbygning og implantatbehandling. Omgørelse og erstatning for medicinudgifter. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge.
Behov for ny implantatbehandling inkl. knogleopbygning. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling og kronebehandling som følge af infraktion i tanden. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende betændelse og smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med behov for behandling og efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af to visdomstænder med efterfølgende nerveskader til følge. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterladt rod, betændelse og reoperation til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse om, at sagen ikke kan genoptages.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny delprotese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rod- og brobehandlinger og efterfølgende rodspidsbetændelse og rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation medførende rodfyldningsoverskud med efterfølgende behov for behandling. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knogletransplantation med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende kæbeledsgener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse herfor.
Fyldningsbehandling med efterfølgende betændelse og tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for nye implantater og kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse ved nabotand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og eventuelt behov for ny behandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling. Omgørelse og fordyrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandlinger m.m. og nuværende behandlingsbehov. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende smerter i ansigtet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte undersøgelse og smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og eventuelt efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende smerter i ansigtet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodfyldning med rodspidsbetændelse til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende fraktur af anden tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til fælge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Opbygning af tand og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og fortsat rodspidsbetændelse. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Plastopbygning af tand med stift og efterfølgende høretab. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte brobehandling og efterfølgende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og eventuelt efterfølgende tab af tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og fejlplacering af rodfyldningsmateriale med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tandregulering. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Protesebehandling i overkæben og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse med efterfølgende tab af tænder til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende tinnitus. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende omgørelse af rodbehandlingen. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandregulering og recementering af retaineren – efterfølgende ændring i tandstillingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Efterfølgende fjernelse af tandrødder og protesebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
De udførte tandrensninger har ikke medført en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og omlavning af rodbehandlingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Den udførte brobehandling og efterfølgende caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og gener i højre side af ansigtet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rod- og kronebehandling og efterfølgende fraktur og tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
De udførte tandbehandlinger og efterfølgende tab af tand på grund af betændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodspidsbetændelse ved anden rod. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende gener til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfile med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af implantat til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og efterfølgende betændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantat- og protesebehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling og senere tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende udtrækning af tand til følge. Uberettiget udtrækning af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og tag af tand på grund af fraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye rod- og kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med tandkødsreduktion af blotlæggelse af knogle til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende rodresorptioner til følge. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med rodstiftisættelse med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries samt behov for kronebehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fraktur med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling og ny krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af periimplantitis med efterfølgende tab af knogle og implantat til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. Ej godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil og mangelfuld rodfyldning. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med rodstiftisættelse med tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Implantatbehandling med efterfølgende behov for rod- og kronebehandling af nabotand. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling med for lang rodfyldning og efterfølgende gener. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandlinger og smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling med rodfyldningsoverskud og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tandfraktur og rodspidsbetændelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og patientens bidfunktionsgener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende rodresorption til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse herfor.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende revnedannelse med tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og rodspidsbetændelse med tab af tænder til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Bro- og kronebehandling med efterfølgende midlertidige bidfunktionsgener. Godtgørelse for svie og smerte samt omgørelse af broerne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med for lang rodfyldning samt efterfølgende tab af tand til følge. Skadesudbedrende behandling og dermed erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Tandreguleringsbehandling og rodresorption. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang – under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rod- og kronebehandling. Omgørelse. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse. Forældelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af cancer. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Implantatbehandling med efterfølgende behov for knogleopbygning. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende knogleniveau. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny fyldningsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende behov for rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for behandling samt behov for nye fyldnings- og rodbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling med overskydende rodfyldningsmateriale og efterfølgende tab af tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med abutment og krone og efterfølgende behov for behandling med mucogingival plastik. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling og senere tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny rodbehandling og tab af tand. Omgørelse og grundlidelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries i forbindelse med udført brobehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfile med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger samt behov for rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende behov for ny rodbehandling samt knækket tand. Omgørelse og grundlidelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for rodbehandling og ny brobehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling for parodontitis og efterfølgende infektion i knæprotese. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende fraktur af anden tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil samt isættelse af stift og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af nabotand. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende skævt implantat. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodfyldning og efterfølgende kæbehulebetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Udskudt behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodfraktur med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Parietal perforation og behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Bidskinne- og tandreguleringsbehandling og gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og gener. Behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Protesebehandling og efterfølgende knækkede tænder m.m. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende caries samt behov for bidskinne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende nedbrydning af rod til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbehandling og cancer. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbehandling og cancer. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende resorption på nabotand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandregulering med efterfølgende udvikling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mèn. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med udpresning af rodfyldningsmateriale med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Udtrækning af visdomstand med forbrænding og ar på læben til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende tab af knogle. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for tandreguleringsbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Brobehandling og efterfølgende caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Aftryk til krone og efterfølgende rodfraktur af anden tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af rod med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis m.m. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af anden tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ej forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende betændelse samt smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende kæbeledssymptomer. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodspidsbetændelse. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny behandling med rodstifter og kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny behandling med rodstifter og kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling af parodontitis og protesebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende behov for behandling af anden tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med plastfyldninger og patientens gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Eventuel behov for ny implantatbehandling og helprotese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbehandling under fuld bedøvelse med efterfølgende blodprop til følge. TSAN ophævede Trygs afgørelsen, da behandlingen ikke er omfattet af ordningen.
Brobehandling og efterfølgende gener. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende tab af knogle til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende operation og tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
  • 1