4185/19

Skadetype: Manglende diagnostik - Canser
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling

Beskrivelse:

Tandbehandling og cancer. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Tandbehandling og cancer. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 32-årig mand, der ifølge journalen fra den 3. marts 2016 klagede over smerter i to tænder i højre side af overkæben. Der blev herefter taget røntgen, som fandtes at vise caries i tanden +5. Tanden blev derfor behandlet med en plastfyldning. Den 14. april 2016 blev der udført en tandrensning uden øvrige notater om gener i journalen.

Patienten søger nu om erstatning for helbredelsesudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 25. juli 2019 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er blevet påført en skade grundet manglende diagnosticering af cancer i højre side af overkæben ved patientens behandlinger hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgenoptagelser fra den 3. marts 2016 ikke viser tegn på smertevoldende tilstande i overkæben, dog et hul i underkæbens 6-. Der blev nævnt smerter i overkæben den 3. marts 2016, men ved patientens næste besøg fremgik der ingen notater om smerter.

Tryg fandt derfor, at tandlægen har handlet efter faglig standard, idet han ikke klinisk eller radiologisk fandt sygdomstegn i højre overkæbe, og ej heller ved efterfølgende besøg den 14. april 2016 blev mindet om smerter.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 25. juli 2019 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at behandlingen har været bedst mulig under de givne omstændigheder, da der alene var tale om akut behandling og ikke regelmæssig undersøgelse og behandling af patientens tandsæt.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.