Skip to content

4445/20

Skadetype: Skade på rod - Boreskade
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Stiftudboring - Rodstift

Beskrivelse:

Rodstiftisættelse med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Rodstiftisættelse med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 48-årig mand, der den 24. januar 2012 fik indledt rodbehandling af tanden +5. Den 30. januar 2012 blev tanden rodfyldt, og den 8. februar 2012 blev der udboret til rodstifter i tanden. Der blev herefter isat to rodstifter samt lavet en plastisk opbygning af tanden. Desuden blev der taget aftryk til krone, og det blev noteret, at der var en forøget risiko for rodfraktur. Den 23. februar 2012 blev der cementeret en krone på tanden. Ifølge journalen fra den 13. oktober 2017 var der fødenedbidning mellem tænderne +4,5,6, og der blev afpudset. Patienten henvendte sig den 13. november 2017 med en løs krone på tanden +5. Det blev konstateret, at rodstifterne og den plastiske opbygning sad fast i kronen. Kroen blev herefter recementeret som en stiftkrone. Den 8. november 2019 blev det konstateret, at der var betændelse i tandkødet ved tanden +5. Der blev derfor taget røntgen af tanden, og det blev noteret, at der var mistanke om rodfraktur. Ved almindelig tandeftersyn den 26. november 2019 hos anden tandlæge blev der taget røntgenbillede af tanden, som fandtes at vise en fistel svarende til længden af stifterne. Der blev noteret parietal perforation, og at roden var revnet som minimum. Den 16. december 2019 blev der noteret fistel ved tanden.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 17. juni 2020 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade i form af tab af tanden +5 som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at patienten fik indledt rodbehandling af tanden den 8. februar 2012 hos tandlægen. Desuden dokumenterer røntgenbillede fra den 30. september 2014 skævretning på den ene rodstift i tanden. Der ses ikke tab af knogle på den bagerste rodoverflade. Rodstiften følger ikke rodkanalen. En tands rod gennembrydes typisk i forbindelse med udboringen til en rodstift. Gennembrydningen medfører, at tanden ikke kan bevares.

Tryg fandt videre, at røntgenbillede fra den 26. november 2019 dokumenterer, at rodstifterne i tanden har en skæv retning med tæt kontakt til rodoverfladen på den bagerste del af tanden. Der ses på røntgenbillede et tab af den tandbærende knogle bagerst på tanden. Tanden fremstår ikke bevaringsværdig.

Tryg fandt herefter, at det er overvejende sandsynligt, at den tætte kontakt mellem rodoverflade og rodstiften har medført en rodfraktur på tanden. Roden blev svækket unødig i forbindelse med udboringen den 8. februar 2012.

Tryg fandt derfor, at erfaren specialiststandard havde været at respektere tandens anatomi, så der i forbindelse med stiftudboringen ikke var sket en skævboring i tæt kontakt med rodens overflade. Dette kan ske ved, at udboringen til stift ledsages af røntgenbilleder, udboringen foretages i retning af rodfyldningen og med en placering og dimensionering af stiften, der er tilpasset rodens dimension samt i rodens komfort zone. Dette havde sikret en optimal vedhæftningsevne uden negative konsekvenser for tanden. Herved havde man med overvejende sandsynlighed undgået rodfrakturen og efterfølgende tab af tanden +5.

Patienten er derfor berettiget til erstatning for rimelige udgifter til skadesudbedrende behandling i form af fjernelse af tanden og erstatning med et implantat.

Tryg fandt dog, at patienten uden den anerkendte skade havde kunnet bevare tanden +5 ved behandling med en plastisk opbygning og en ny krone. Det betyder, at patienten med en erstatning for den skadesudbedrende behandling, har sparet udgifter til den ellers forventede behandling, hvilket skønsmæssigt ville have beløbet sig til 7.500 kr. Udgifterne til fjernelse af tanden og erstatning af denne med et implantat dækkes derfor først, når udgifterne overstiger den i forvejen forventede behandlingsudgift på 7.500 kr. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Trygs afgørelse af 17. juni 2020, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at der ikke skal foretages fradrag for opbygning og krone på tanden +5, da det ikke er overvejende sandsynligt, at der havde været behov for ny opbygning og krone, hvis ikke skaden var sket.