4537/20

Skadetype: Varia - Infektion
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Fyldning

Beskrivelse:

Fyldningsbehandling og efterfølgende betændelse med behov for rod- og kronebehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Fyldningsbehandling og efterfølgende betændelse med behov for rod- og kronebehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 40-årig kvinde, der henvendte sig til tandlægen første gang den 6. januar 2020, da hun ikke følte, at den tidligere tandlæge havde styr på det. Der blev taget bite wings til diagnostik og konstateret caries i tanden 6+, som ligeledes var knækket. Patienten blev derfor anbefalet at få renboret tanden. Tanden blev herefter renboret og behandlet med en plastfyldning den 27. januar 2020. Det blev i den forbindelse noteret, at det ikke var muligt at opnå en optimal kontakt til nabotanden, og patienten blev anbefalet at få lavt fyldningen om uden beregning, hvis der kom gener herved. Patienten henvendte sig den 21. februar 2020 på grund af isninger og let symptomer for varme drikke ved 6+. Desuden var der fødenedbidning ved tanden. Patienten blev derfor anbefalet at få lavet fyldningen om og observere for symptomer. Desuden blev patienten informeret om risiko for behov for rodbehandling af tanden. Patienten henvendte sig igen den 28. februar 2020 med smerter ved 6+. Tanden var øm ved tygning, og der havde været stærke isninger. Patienten blev anbefalet en ny fyldning uden at fjerne den dybe del af fyldningen, da nerven var irriteret. Desuden blev patienten igen informeret om, at tanden muligvis skulle rodbehandles. Den 20. marts 2020 henvendte patienten sig med hævelse ved 6+, som ligeledes var øm ved tryk. Der blev taget røntgen samt påbegyndt rodbehandling af tanden. Desuden blev der ordineret antibiotika på grund af hævelsen. Tanden blev herefter rodfyldt den 30. marts 2020, og der blev taget kontrolrøntgen. Desuden blev det igen noteret, at det var svært at lave god kontakt til 7+, og patienten blev informeret om, at der var risiko for fraktur af tanden. Den 27. april 2020 blev fyldningen lavet om i tanden på grund af den manglende gode kontakt. Ifølge journalen fra den 25. maj 2020 var tanden knækket, og der blev derfor lavet en fyldning.

Patienten søger nu om erstatning for afholdte helbredelsesudgifter samt godtgørelse for svie og smerte.

1. instans afgørelse:

I brev af 23. oktober 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf.  20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgen optaget den 6. januar 2020 viser, at der er et stort og dybt hul i tanden 6+ med tæt relation til tandens nerve. Hullet blev behandlet med renboring og plastfyldning, idet der ikke var gennembrud til tandens nerve.

Tryg fandt videre, at der efterfølgende opstod symptomer i form af følsomhed for kulde og varme samt tryk og senere hævelse. Der var derfor behov for rodbehandling af tanden, hvilket er en almindelig komplikation efter behandling med en stor plastfyldning.

Tryg fandt herefter, at rodfyldningen den 30. marts 2020 er udført tilfredsstillende. Den efterfølgende tandfraktur er ligeledes en almindelig komplikation til en rodbehandlet tand, da rodbehandlingen svækker tanden. På grund af rodbehandlingen og tandfrakturen er der nu behov for kronebehandling af tanden.

Tryg fandt således, at behandlingen har været optimal og er udført på tandlægefagligt korrekt grundlag. Den behandling, der er foretaget, udgør alene behandling af tandens grundlidelse, dyb caries og har ikke medført et større behandlingsbehov end, hvad grundlidelsen tilsiger.
Tryg fandt derfor, at der ikke er sket en skade som følge af behandlingen hos tandlægen, og patienten er derfor ikke berettiget til erstatning.

Hvis patienten ønsker en vurdering af, om det dybe hul i tanden 6+ kunne være undgået, skal patienten indgive ny anmeldelse til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning mod den tandlæge, der tidligere har behandlet patienten.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 23. oktober 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at behovet for rodbehandling af tanden 6+ og frakturen er en følge af grundlidelsen, caries og den nødvendige behandling heraf og ikke en følge af den udførte fyldnings-behandling.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.